FINÁLE: VELKÁ SOUTĚŽ S MOŠTÁRNOU A PALÍRNOU DLABKA Svijanský Újezd

Ve spolupráci s MOŠTÁRNOU A PALÍRNOU DLABKA ze Svijanského Újezdu jsme pro naše čtenáře připravili tříměsíční (červenec + srpen + říjen) soutěž o hodnotné ceny:

 

O  CO SOUTĚŽÍME:

3. CENA: 20 l jablečného moštu v BiB. 
2. CENA: degustace ovocných destilátů v DLABKA distillery s malým občerstvením a prohlídkou palírny
1.CENA: vánoční sadu GINů z DLABKA distillery 1x 0,5 l speciální edice vánočního ginu a 1x 0,5 l London Dry ginu a prohlídka palírny.
 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:
ČERVENEC: Jaké je minimální množství ovoce, ze kterého můžeme pálit ovocnou pálenku?
SRPEN: Kolik zákazník zaplatí za vypálení 1l 50% alkoholu v případě, že doveze vlastní kvas do palírny DLABKA?
ŘÍJEN: Jaká je hlavní bylinná složka ginu?

Nápovědu najdete na www.dlabka.cz a také v červencovém a srpnovém a říjnovém  rozhovoru.

 

soutež již byla uzavřena. děkujeme

výherci:
1. cena – Anna Saláková, Přeštice
2. cena – Alena Matějková, Železný Brod
3. cena – Jaromír Hocke, Turnov

další soutěže najdete tady

 

Podmínky soutěže o ceny od Pěstitelské pálenice Dlabka.
• Soutěž je určena pouze pro osoby starší 18 let. V případě výhry 1 a 2 ceny musí výherce splňovat níže uvedenou definici pěstitele. Dále musí dodat dostatečné množství svého kvalitního ovoce, nebo kvasu.
• Výhrou 1. a 2. ceny se rozumí poskytnutí služby pěstitelského pálení zdarma a úhrada spotřební daně za spotřebitele.
• V případě vypálení většího množství pálenky z ovoce dodaného výhercem, než 10, respektive 5 L bude tento vyrobený destilát účtován, dle platného ceníku (cca 170Kč 1L).
• Vyrobeným destilátem se rozumí ovocná pálenka z ovoce nebo kvasu dodaného pěstitelem naředěná na 50 %.
• Pěstitelem se rozumí fyzická osoba starší 18-ti let, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce nebo fyzická osoba, která ovoce obdržela ve formě naturálního plnění, přičemž tyto pozemky se nacházejí na území České republiky, § 2 odst. 1 pís. o z.č.61/1997 Sb.
• Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti je oprávněn dát si vypálit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu (tj. 60 litrů 50% alkoholu) – a to ve všech pálenicích dohromady. 
• Výrobním obdobím se rozumí od 1.7. do 30.6. roku následujícího.

  1. cenu vyhrává 3. soutěžící v pořadí došlých odpovědí, který zodpověděl všechny otázky správně a kompletně vyplnil formulář.
  2. cenu vyhrává 7. soutěžící v pořadí došlých odpovědí, který zodpověděl všechny otázky správně a kompletně vyplnil formulář.
  3. cenu vyhrává 10. soutěžící v pořadí došlých odpovědí, který zodpověděl všechny otázky správně a kompletně vyplnil formulář.
ČTĚTE TAKÉ:  Zářijové vydání ve schránkách od 12. září + pdf online k přečtení/stažení
Ukažte tento článek i vašim přátelům: