7 konceptů pro lepší nastavení mysli

Japonci jsou známi svou dlouhověkostí a zdravím, také klidem, vyrovnaností, řádem a nastavením mysli. Pojďme se inspirovat některými z jejich konceptů a nastavit naše myšlení a život lepším směrem.

  1. Ikigai

Znamená důvod, proč se každé ráno probouzet.  Najít ikigai znamená objevit to, v čem je vaše síla, objevit svůj smysl života. Vyberte si něco, co odpovídá vašim vášním, potřebám a přednostem.

  1. Shikata ga nai

Nechte být to, co nemůžete změnit. Některé věci jsou prostě mimo naši kontrolu, což je v pořádku, zaměřte se na to, co změnit můžete. Snížíte hladinu stresu a najdete klid.

  1. Oubaitori

Znamená nikdy se neporovnávat s ostatními. Každý má svou cestu, svůj čas. Zaměřte se na vlastní progres a nesrovnávejte se s nikým jiným.  Jak řekl T. Roosvelt: „Srovnání je zloděj radosti“.

  1. Wabi-sabi

Znamená vymanit se z představy o dokonalosti a najít radost v nedokonalosti. Nic není v životě perfektní.

  1. Gaman

Znamená „zachovat si důstojnost i v těžkých chvílích“. Jde o schopnost přijímat těžké situace s úctou, pokorou a trpělivostí, aniž by to ohrozilo vaše morální hodnoty. Buďte odolní a chápaví.

  1. Kaizen

Vychází z principu neustálého zlepšování, kterého dosáhnete malými kroky a konzistentností.  Někdy i malé změny dokáží hodně ovlivnit, proto se snažte stále zlepšovat.

  1. Shu-Ha-Ri

„Když je student připraven, objeví se učitel. Když je student skutečně připraven, učitel zmizí.“ – Tao Te Ching. Koncept popisuje duchovní vývoj člověka a nabývání znalostí v tomto postupu: 1) držet se postupů a učit se základy 2) opouštět pravidla a jít vlastními cestami 3) dokončit proces učení a překročit vlastní hranice.

Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  Podle čeho vybrat správný polštář?