TRADIČNÍ SVÁTKY V ŘÍJNU A LISTOPADU

Říjen je poslední měsíc světlé poloviny roku. Naši předkové dokončovali sklizeň veškeré úrody – podle pranostiky „Svatý Havel i do zelí zajel“. V půlce měsíce na Havla (16. 10.) byl významný den, který tvořil rozhraní mezi venkovskými a domácími pracemi. Do té doby mělo být vše hotovo. Dále pak začínalo období klidu a čekání na jaro. Tradiční byly hody a posvícení plné pokrmů ze sklizených plodů, pekly se koláče „zváče“, jejich prostřednictvím se zvali vážení hosté z rodiny, ale i kněz. Scházeli se příbuzní a přátelé zdaleka, pekla husa či kachna, zdobily se hospody (věncem), kostely (praporem s křížem) anávsi (májkou).

Večery patřily taneční zábavě s muzikou. Takové oslavy se často protáhly na celý týden a dnes tato tradice žije nejvíce na Jižní Moravě. Poté přišlo opravdové zklidnění. Lidé navštěvovali zesnulé na hřbitovech a poté se scházeli u svíček v hospodách na „pěkné hodince“. Z keltského pohledu byla nejvýznamnější  pslední říjnová noc, která pro Kelty znamenala začátek nového roku. Nejdůležitější svátek, předěl mezi létem a zimou, světlem a tmou, životem a smrtí, obdobím hojnosti a časem, kdy je země pustá. Z těchto zvyků postupně vznikly i naše Dušičky.

SVATOMARTINSKÉ TRADICE. PROČ SE VLASTNĚ SLAVÍ?

V listopadu je ve stále větší oblibě svátek svatého Martina (11. listopadu) a s ním neodmyslitelně spojené svatomartinské hody, víno a husa.  U nás se tento svátek slaví jako počátek zimy, kdy „Martin přijíždí na bílém koni“. V dávných dobách býval jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh a hospodyně pekly posvícenskou husu, martinské rohlíky nebo podkovy.  Čeledi končívala sjednaná služba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu. V tento den se uzavíraly smlouvy, konávaly se výroční trhy a martinská posvícení.

Důležitou tradicí, zvláště ve vinařských oblastech, byla slavnost nového svatomartinského vína, která byla u nás před několika lety obnovena a stala se velmi oblíbenou. A proč vlastně ke svatému Martinu patří husy? Legenda říká, že farář Martin při své skromnosti nechtěl přijmout hodnost biskupa v Tours a schoval se před vyslanci do husince. Husy ho však svým silným kejháním prozradily a od té doby k tomuto dni neodmyslitelně patří.

TIP: užijte si letošní svatomartinské hody v  Restaurantu Vyskeř – www.penzionvysker.com

Ukažte tento článek i vašim přátelům: