Zemědělská společnost AGRO Bílá a.s. zve na mimořádnou Valnou hromadu

Na pátek 15. března svolala společnost AGRO Bílá do svého sídla v Bílé mimořádnou valnou hromadu. Valné hromady této společnosti se konají obvykle po pracovní době, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíc akcionářů. Teď ale registrace začíná už v 9:00, samotná valná hromada pak v 9:30. Možná je to proto, aby se tentokrát akcionářů zúčastnilo co nejméně. Proč?

Jediným věcným bodem na pořadu je odvolání a volba členů dozorčí rady. O projednání tohoto bodu jsem požádal jako druhý největší akcionář společnosti, s tímto zdůvodněním:

„Podle stanoviska majoritního akcionáře čelíme existenčním hrozbám. Navrhuji proto zvolit jiné členy dozorčí rady, kteří nejsou spojeni s majoritním akcionářem a jeho dosavadním fungováním a mohou pomoci zlepšit hospodaření naší společnosti.“

Představenstvo však v rozporu se zákonem toto zdůvodnění vůbec nezveřejnilo. Proč? Nechce, aby akcionáři přemýšleli o hospodaření společnosti a vlivu majoritního akcionáře na něj? Jaké vlastně jsou hospodářské výsledky za rok 2023?

Je to o to víc zarážející, že majoritním akcionářem AGRO Bílá je společnost ZOD Brniště a.s., která byla nedávno organizátorem protivládních protestů v České Lípě. Neměla by si nejprve zamést před vlastním prahem?

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TADY

Zdroj TZ: Ing. Aleš Hodina, dr. h. c.
FOTO: web AGRO Bílá

Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  ROZHOVOR MĚSÍCE: Ferdinand Leffler • „Každá zahrada by měla být plná života, bez ohledu na to, co v ní bude“