FINÁLE VELKÉ soutěže s MOŠTÁRNOU A PALÍRNOU DLABKA o hodnotné ceny

Ve spolupráci s MOŠTÁRNOU A PALÍRNOU DLABKA ze Svijanského Újezdu jsme pro naše čtenáře připravili dvouměsíční (červenec + srpen) soutěž o hodnotné ceny:

 

O  CO SOUTĚŽÍME:

1. CENA:  10 l ovocného destilátu vypáleného z vašeho ovoce. Účast na pálení, prohlídka palírny.

2. CENA:  5 l ovocného destilátu vypáleného z vašeho ovoce. Účast na pálení, prohlídka palírny.

3. CENA:  Tři 5 l mošty z chemicky neošetřených jablek v BiB. Prohlídka palírny.


SOUTĚŽNÍ OTÁZKY ČERVENEC:
1) Jaké je minimální množství ovoce z kterého vám firma Dlabka může vypálit ovocný destilát.
2) Kolik si můžete nechat vypálit alkoholu v řežimu pěstitelského pálení na jednu domácnost?
3) Jakého plemena je náš palírnický pes?

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY SRPEN:

4) Kdo je výrobcem destilační technologie, kterou firma Dlabka využívá?
5) Jaké je minimální množství dodaného ovoce, ze kterého vám Dlabka udělá mošt?
6) Jaká je cena 1l 50% ovocné pálenky, kterou si u firmy Dlabka můžete nechat vypálit z vašeho kvasu?

NÁPOVĚDU PRO SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NAJDETE NA WWW.DLABKA.CZ
SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ:

 

VÝHERCI JIŽ BYLI KONTAKTOVÁNI E-MAILEM.

 

Podmínky soutěže o ceny od Pěstitelské pálenice Dlabka.
• Soutěž je určena pouze pro osoby starší 18 let. V případě výhry 1 a 2 ceny musí výherce splňovat níže uvedenou definici pěstitele. Dále musí dodat dostatečné množství svého kvalitního ovoce, nebo kvasu.
• Výhrou 1. a 2. ceny se rozumí poskytnutí služby pěstitelského pálení zdarma a úhrada spotřební daně za spotřebitele.
• V případě vypálení většího množství pálenky z ovoce dodaného výhercem, než 10, respektive 5 L bude tento vyrobený destilát účtován, dle platného ceníku (cca 170Kč 1L).
• Vyrobeným destilátem se rozumí ovocná pálenka z ovoce nebo kvasu dodaného pěstitelem naředěná na 50 %.
• Pěstitelem se rozumí fyzická osoba starší 18-ti let, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce nebo fyzická osoba, která ovoce obdržela ve formě naturálního plnění, přičemž tyto pozemky se nacházejí na území České republiky, § 2 odst. 1 pís. o z.č.61/1997 Sb.
• Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti je oprávněn dát si vypálit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu (tj. 60 litrů 50% alkoholu) – a to ve všech pálenicích dohromady. 
• Výrobním obdobím se rozumí od 1.7. do 30.6. roku následujícího.

  1. cenu vyhrává 3. soutěžící v pořadí došlých odpovědí, který zodpověděl všechny otázky správně a kompletně vyplnil formulář.
  2. cenu vyhrává 7. soutěžící v pořadí došlých odpovědí, který zodpověděl všechny otázky správně a kompletně vyplnil formulář.
  3. cenu vyhrává 10. soutěžící v pořadí došlých odpovědí, který zodpověděl všechny otázky správně a kompletně vyplnil formulář.
ČTĚTE TAKÉ:  Firma Matrace Haken oslavila 10 let stylově. Vyhlášením soutěže a obdarováním výherců

PŘEJEME VÁM HODNĚ ŠTĚSTÍ V SOUTĚŽI!

 

Ukažte tento článek i vašim přátelům: