Ředitel semilské Waldorfské školy byl radou města odvolán

Dnes se na oficiální facebookové stránce města Semily objevilo prohlášení:

ODVOLÁNÍ ŘEDITELE WALDORFSKÉ ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY SEMILY /
Až do noci zasedala Rada města Semily, aby rozhodla o dalším postupu ve věci netestování dětí ve waldorfské škole. Závěr byl jednohlasný. Rada města rozhodla o odvolání pana Mgr. Ivana Semeckého z funkce ředitele bez odkladu.

Vědomé porušování povinností stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví pokračovalo i tento týden. Situace ve Waldorfské základní a střední škole Semily se od předchozího týdne nijak nezměnila. Pan ředitel na jednání rady města žádal o více času, ale z jeho strany nebyl učiněn žádný vstřícný krok. I když si škola na pondělní testování nakoupila „plivací“ Ag testy, výsledek byl stejný – ve škole bylo z rozhodnutí pana ředitele přítomno 44 dětí, u kterých nebylo provedeno testování dle mimořádného opatření MZ.

V důsledku dosavadního postupu ředitele je škola v současnosti rozdělena na dva nesmiřitelné tábory a kroky pana ředitele nevedou ke zklidnění situace. Naopak, je ohrožena samotná existence waldorfského školství v Semilech, což v žádném případě nechceme dopustit. V příštím roce oslaví škola, jež vždy měla podporu zřizovatele, 30 let od svého založení.

Spolu s rozhodnutím o odvolání ředitele Rada města Semily schválila vypsání konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky. Uvědomujeme si, že před novým ředitelem/ředitelkou bude stát nelehký úkol – stmelit rozdělené názorové skupiny a uklidnit situaci.
Bc. Lena Mlejnková, starostka
Ing. Tomáš Sábl, místostarosta
Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  Kauza Walderode se vrací k semilskému soudu. Jde o zámek Hrubý Rohozec a lesy na Turnovsku v hodnotě tří miliard korun