Hubnutí je věc hlavy a ne žaludku?

Při hubnutí je důležité  se zabývat nejen jídelníčkem, ale také naší myslí a emocemi. Tím se zabývá již léta kognitivně behaviorální terapie (kognice znamená myšlení, postoj, behavior chování), kterou používáme v metodice STOBu.

Velkým problémem pro trvalé zhubnutí je fakt, že se rady, jak zhubnout, většinou týkají jenom jídelníčku a  ne  jídelních návyků v širším pojetí. Je třeba se zabývat také tím, proč lidi jedí jídlo navíc – co je spouštěčem jídla. Dále je také důležité, jak jedí – lidi s kily navíc jedí  často bezmyšlenkovitě, automaticky, dělají při tom další věci a podobně.

Bohužel však miliony zejména žen zatím nepochopily, že při hubnutí je důležitější hlava než žaludek. Je potřeba vrátit jídlo tam kam patří – k uspokojení fyziologických potřeb a ne k řešení stresu nebo k umocnění pohody. Je třeba změnit stanovování si nereálných cílů a změnit černobílé myšlení, díky kterému jsme v bludném kruhu diet a přejídání se. Je třeba nebýt otrokem vnějšího toxického prostředí,  kdy někdo, kdo vyrobí více než je možné prodat, vás díky marketingovým fíglům přiměje si  kupovat zbytečně velké porce potravin s nutričně špatným složením. A když to koupíte, tak už to většinou sníte. Vy sami byste si měli určovat, co budete jíst a nebýt otrokem tzv. toxického prostředí a vlastních naučených zlozvyků.

Odpovídá: PHDR. IVA MÁLKOVÁ

DOPORUČUJEME TYTO KNIHY – více o nich tady

soutez-o-knihy-jaro-cesky-raj-v-akci

Historie společnosti STOB se neodmyslitelně pojí k mému vlastnímu životnímu příběhu. Od dětství jsem bojovala s nadváhou a téma váhy a hubnutí mě provázelo i na vysoké škole, resp. při studiu psychologie na Karlově Univerzitě v Praze. Často se říká, že studenti psychologie si vybírají tento obor i proto, aby nalezli řešení svých vlastních trápení. A tak tomu částečně bylo i v mém případě. Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Kognitivně-behaviorální terapie obezity, jejíž metodika dodnes tvoří základ přístupu společnosti STOB. Hlavní myšlenkou tohoto pojetí je, že cesta k dosažení a udržení optimální váhy nespočívá jen v úpravě jídelníčku, ale také ve změně myšlení a emocí. Poté, co jsem postupně začala přenášet vzniklou metodiku do své psychologické praxe a začala pořádat první kurzy snižování nadváhy, rozhodla jsem se v roce 1990 založit společnost s názvem STop OBezitě (www.stob.cz). Naše aktivity se postupně rozšiřovaly a jejich součástí už nejsou jen kurzy či vydávání odborných knih a brožur, ale také pořádání pobytu v ČR i v zahraničí, pořádání odborných seminářů, Dnu zdraví či tvorba komunitního
 webu STOBklub, programu Sebekoučink a dalších moderních nástrojů pro snadnější cestu ke zdravému a vyváženému životnímu stylu. Ačkoliv od doby svého založení ušel STOB dlouhou cestu, jeho základní myšlenka zůstává stejná. Je to myšlenka zdravého hubnutí pomocí navození žádoucích změn v myšlení, emocích a chování tak, aby změna byla nejen trvalá, ale přinesla člověku skutečnou radost a vnitrní rovnováhu. Nedávno se do fungování STOBu zapojila nová generace, mé dvě dcery Hanka a Zuzka, s nimiž přišel do STOBu i partner Hanky, Martin Pávek, díky Čemuž STOB zůstává ryze rodinnou firmou. Naším společným cílem je nejenom udržet původní myšlenku, se kterou společnost před téměř 30 lety vznikala, ale zároveň neustále rozšiřovat a zlepšovat naše aktivity a nabízené služby.

ČTĚTE TAKÉ:  TIPY NA POSTNÍ OBDOBÍ - podle ájurvédy

Iva Málková

O AUTORECH:

PHDR. IVA MÁLKOVÁ

V roce 1978 absolvovala studium psychologie na Filosofické fakultě. Již 30 let se věnuje problematice obezity. V roce 1990 založila společnost STOB (STop OBezite), která sdružuje na pětset psychologů, lékařů, nutričních terapeutů, cvičitelek a dalších odborníku, jejichž cílem je pomáhat všem, kteří chtějí hubnout s rozumem. Vytvořila metodiku zdravého hubnutí založenou na kognitivne-behaviorálním prístupu, která je základem nejen veškerých nástrojů a materiálu vydaných STOBem, ale i kurzu zdravého hubnutí, které pod záštitou společnosti probíhají.

ING. HANA MÁLKOVÁ

Absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou se zaměřením Kvalita a bezpečnost potravin. Věnuje se poradenství v oblasti racionální, redukční a sportovní výživy. Je spoluautorkou několika knih o výživě a hubnutí, internetového programu Sebekoučink a dalších pomůcek k rozumné redukci váhy.

ING. MARTIN PÁVEK

Je lektorem a projektovým manažerem společnosti STOB. Absolvoval vysokou školu se zaměřením na ekonomii, ale velmi blízká je mu i oblast psychologie a sociologie. Přináší do fungování společnosti nové nápady a přístupy, pro ještě lepší a širší uplatnění ověřené metodiky STOBu.

Ukažte tento článek i vašim přátelům: