ROZHOVOR MĚSÍCE: MUDr. Milan Moskala: „Vtah mezi city a emocemi a naším tělem, je velmi úzký“

ROZHOVOR MĚSÍCE:
MUDr. Milan Moskala: „Vtah mezi city a emocemi a naším tělem, je velmi úzký“
 
 

 

Uznávaný lékař Milan Moskala se celoživotně věnuje lidem, kteří nemají lehký život. Před lety odjel do Bangladéše léčit zuby, od té doby tam pobývá střídavě s Českou republikou. Věnuje se mnoha životním tématům, my tohoto lékaře s velkým srdcem a obrovskými zkušenostmi můžeme zažít na přednášce 23. ledna 2020 v Recall centru v Sedmihorkách u Turnova. Tématem přednášky budou emoce, jak působí na naše fyzické tělo a tedy i zdraví a nemoci.

• Začněme povídáním o vašem životě, který je velmi zajímavý… přibližte nám prosím, jak vlastně žijete.
V současné době jsem v Bangladéši a věnuji se jak službě pacientům na klinice, tak také navštěvuji známé, přátelé, nemocné a se svými spolupracovníky každý víkend jezdíme do jiné oblasti této exotické země. Navštívili jsme Chittagong, obrovský přístav a měli jsme několik setkání s místními obyvateli. Na severu země jsem se setkal s příslušníky kmene Garo, kde existuje matriarchát. Je velmi zajímavé pobývat mezi nimi a vidět jak žijí. Setkávám se také s křesťany a rád s nimi spolupracuji při různých aktivitách mezi sociálně potřebnými lidmi. Otevřel jsem několik slum schools (pozn. škol v chudinských čtvrtích) v Dhace, tak je rád obcházím a sleduji, jak se naši studenti mění pod vlivem vyučování a péče mých spolupracovníků.

• Co vám taková práce a takto rozložený život přináší?
Služba v Bangladéši má pro mě velký význam. Je to velmi pestrá zkušenost, kdy nejen sloužím pacientům, ale i dalším potřebným lidem, dětem, rád se věnuji sirotčincům a zajímám se o osudy sirotků. Pokud mohu, snažím se pomáhat zvlášť těm, kteří jsou úplně sami, nemají žádné příbuzné, ani vzdálené, nebo jsou nějakým způsobem postižení.

• Jak dlouho působíte v Bangladéši a co proč vám to dává smysl?
Jsem tu už 21 let, čas zde rychle letí, když pomáháte lidem, tak ani nestačíte vnímat, jak rok za rokem rychle utíká a najednou je to přes 20 let. Když srovnám život, který jsem vedl u nás doma s tím, jak žiji v Bangladéši, tak vidím daleko větší užitečnost sloužit lidem, kteří zápasí s hladem, nemocemi, ubytováním a základními životními potřebami. To mi dává velký smysl. U nás máme systém různých sociálních zařízení, která poskytují péči.  

• Dalo by se přiblížit, jaké jsou rozdíly mezi Bangladéšem a Českou republikou?
Bangladéš je územím jen o málo větší než dřívější Československo, ale počtem obyvatelstva je nejhustěji zalidněnou zemí na světě. To s sebou nese základní problémy s obživou, vzděláním a zdravotní péči. Rozdíly jsou obrovské. V myšlení, prioritách, stylu života, životosprávě, návycích, tradicích, cílech apod. V Bangladéši žijí nejen muslimové, hinduisté, buddhisté, ale také lidé různých kmenů. Každý z nich má svou kulturu, tradice, jiné oblečení, jiný jazyk, písmo, je to země velmi zajímavá, stále objevuji nové a nové skutečnosti a nová překvapení.
• Ve své přednášce v Recall centru se budete věnovat tématu emocí…
Dnes se hodně hovoří o velkém vlivu zásad zdravého životního stylu na náš celkový zdravotní stav. Jednou z hlavních  oblastí, které nejvíce ovlivňují naše zdraví, je oblast myšlení, motivů, emocí, tuh, přání, přestav, očekávání a celá škála vnitřních prožitků. Je velmi úzký vztah mezi našimi city a emocemi a naším tělem a organismem.

• Na co se tedy mohou diváci v Recall centru těšit v rámci vaší přednášky?
Naše emoce nás ovlivňují více, než si mnozí uvědomují. Podíváme se na několik výzkumů z této oblasti, některé praktické příklady, jak mohou naše emoce pozitivně i negativně působit. Radostná mysl je půl zdraví. Ale také negativní emoce ovlivňují naše tkáně.  Gelototherapie je odvětví, které se zabývá léčbou smíchem. American Cancer Society činí výzkumy a věnuje této oblasti zvýšenou pozornost.  Smích a dobrá nálada pomáhají k léčbě a lepší rekonvalescenci například některých typů rakoviny prsu u žen. To vše a mnohem více se návštěvníci dozví.

• Věnujete se mnoha dalším silným tématům. Co je podle vás v životě nejdůležitější?
Dnes se začíná hodně hovořit o vlivu spirituality na naše celkové zdraví, a to je oblast, která mě v současné době zajímá.

Děkuji za rozhovor. Jitka Maděrová

Vstupenky a podrobnosti k přednášce MUDr. Milana Moskaly na www.recallcentrum.cz
 

 

Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  SOUTĚŽ S KŘÍŽOVKOU O KNIHU od nakladatelství Smart Press