PYRAMIDA V SRBSKU

PYRAMIDA V SRBSKU

Bájná hora Rtanj vykazuje magnetické a gravitační odchylky, proto nad oblastí nelétají letadla. Podle místních je to první a největší pyramida a na světě. Před desírtanj4tkami let navštívil horu slavný spisovatel Arthur C. Clark, který ji nazval pupkem světa.

Pyramida, velký kouzelník a ohnivé koule

Na hoře Rtanj stával starý hrad, kde sídlil mocný kouzelník. Dobré skutky odměňoval, zlé trestal. Jednoho dne se zvedlo celé pohoří, hrad se propadl do hory, s ním i kouzelník, který tam údajně žije dodnes. Podle legend je pyramida Rtanj plná zlata a drahých kamenů.

Dodnes se kolem hory dějí podivné věci; ohnivé koule, zvláštní zvuky a vibrace. Na jižní straně hory jsou vysekány značky ve tvaru písmene X, které jsou vidět z letadla. Uvnitř hory údajně existují stavby, chodby a komory.

Výstup na vrchol srbské pyramidy

Ráno nás probudily sluneční paprsky, modré nebe, příjemná teplota a bezvětří. Náš dnešní cíl byl vrchol srbské pyramidy Rtanj.

rtanj1Na vrchol vede strmá cesta. Stupeň stoupání je daný tvarem hory – pyramidou se sklonem stěn 42 stupňů.  Po hodinovém výstupu jsme dosáhli úpatí pyramidy, kde se naše výprava rozdělila. Východní strana pyramidy Rtanj je tvořena vápencovým terénem. Pomalu procházím úbočí, v dálce pozoruji východní hranu pyramidy. Na první pohled se zdá, že je docela blízko. Je potřeba si uvědomit jak vysoká (1500 m. n. m) a mohutná je hora Rtanj.

Na několika místech vyčnívaní z jinak rovné stěny několikametrové balvany. Jsou to odlomené kusy obložení. Obcházím jeden z nich. Na ploše, která kdysi byla horní stranou, je vidět jednoduchá rytina připomínající lidskou tvář!

V osmdesátých letech byl prováděn oficiální výzkum na vrcholu hory Rtanj. Srbští odborníci čistili šachtu, která vedla z vrcholu do nitra hory. Podařilo se jim dosáhnout hloubky 60 metrů. Chodba údajně vedla svisle dolů, bez jakýchkoliv bočních tunelů a odboček. Po letech práce byl průzkum přerušen a vstup na vrcholu zalit betonem!

Elektromagnetické pole

V roce 2013 prováděl tým fyziků experiment na vrcholu pyramidy Rtanj, jehož cílem bylo najít zdroj elektromagnetického a ultrazvukového záření. Výzkumu se zúčastnilo 18 expertů. Dr. Slobodan Mizdrak prokázal, že na vrcholu Rtanj existuje vyzařování elektromagnetických vln  – stabilní frekvence 28 kHz. Dále byl naměřen rozdíl v potencionálu, 4000 V na každých 5 metrů výšky. To se jeví jako velký přírodní fenomén.  Předběžná data ukazují, že signál na vrcholu v 4 krát silnější, než běžné hodnoty.

Vstup do podzemí

Po objevu rytiny lidské tváře jsem pokračoval v dalším průzkumu jihovýchodního úbočí pyramidy Rtanj. Přeskakuju kameny, prodírám se křovím, trny se mi zapichují do nohou.  Objevil jsem kruhový kráter o průměru 50 metrů, vzniklý propadem. To může být známka podzemních prostor. Stojím na okraji otvoru. Oči si pomalu zvykají a začínám rozeznávat šedé obrysy kamenných bloků.  V hloubce 7 metrů vidím vodorovně položený obdélníkový blok. Přední strana je poškozená, zřejmě odlámaná pádem kamenů. Pod nimi se pokračování šachty ztrácí ve tmě.rtanj6

ČTĚTE TAKÉ:  Intenzivní deště pomohly zadržet tůně v rezervaci zubrů a divokých koní

Je zřejmé, že otvor, který jsem objevil, je vstup do rozsáhlého podzemního komplexu.  Ptal jsem se místního geologa, jestli otvor prozkoumali. Udiveně se díval – ne, nic o něm nevíme.

Významné dny a konec světa

Každým rokem se v dny slunovratu a rovnodennosti pořádají výstupy na vrchol pyramidy Rtanj.  Akce se zúčastní stovky lidí. V prosinci 2012, kdy byl podle mayského kalendáře předpovídán konec světa, přijelo víc jak tisíc rodin z celého světa, aby se zde zachránilo.  1570 metrů vysoká hora je měla svou magickou silou ochránit před blížícím se Armagedonem. Spisovatel Arthur C. Clark navštívil horu, o které prohlásil, že je energetickým pupkem světa.

Nebeské město

Nedaleko pyramidy Rtanj vybudovali Římané na starých megalitech luxusní léčebné zařízení. Do města jezdili léčit římští císaaři. Původně se město nazývalo Nebeské město. Římské paláce a ulice nemají pravoúhlý řád, jak by se dalo předpokládat. Půdorys města je orientovaný k prastarým mohylám nad městem. Ruiny města jsou archeology prozkoumané jen z části.

01

Dvě záhadné mohyly

Nad nebeským městem jsou dvě mohyly. Archeologové nevědí, kdo je postavil. Jsou mnohem starší než římské město pod nimi. Slunce, pyramida Rtanj, Nebeské město a dvě mohyly jsou ve významných dnech v pozici, která generuje zdroj léčivé energie. Věděli to dávní stavitelé, převzali to Římané, potvrdili to dnešní badatelé. Uvědomme si, že Římané dobývali neznámá území, aby je přetvořili k obrazu svému. Jaká civilizace zde kdysi působila?

Sochy mimozemských bohů?

V Sbrsku najdete 7.000 let staré město, kde byly nalezeny 7.000 let staré podivné „mimozemských bohů“.  Podobné sošky byly objeveny nedávno v Mexiku. Vinča byla kdysi hlavním centrem nejstarší civilizace na naší planetě, vzniklo zde první písmo, první města. Srbští archeologové popisují nálezy starých měst v devíti úrovních nad sebou, našli měděné nástroje, které jsou o tisíc let starší, než oficiální doba měděná!

Článek vznikl ve spolupráci s WM Magazínem. Cesty a expedice do Srbska pořádá Nový cestovatel z.s., www.novycestovatel.cz. Více zajímavých článků čtěte také na www.ceskyrajvakci.cz.

nový cestovatel - český ráj v akci - bosenské pyramidy - tipy vánoční

 

 

 

Ukažte tento článek i vašim přátelům: