Operace očních víček může pomoci k lepšímu zraku, vzhledu i sebevědomí

Operace očních víček patří mezi možnosti, jak omladit svůj vzhled a podpořit tak své sebevědomí a radost ze života. V některých případech řeší i funkční potíže s viděním. Specialisty na operace očních víček operující na Oční klinice LIBEREC jsou přední odborníci z Prahy, Pardubic a Hradce Hrálové: MUDr. Milan Odehnal,MBA., doc.MUDr. Jan Novák CSc., MUDr. Daniela Nováková, PhD.

MUDr. Milana Odehnala, MBA jsme se zeptali na několik základních otázek ohledně samotné operace:

Když  se řekne operace, většinou si člověk představí náročný zákrok a možné obtíže. Jak to vidíte z vaší praxe u operace očních víček?
U očních víček se klienti nemusí ničeho obávat. Samozřejmě jde o operační zákrok a jsou možné určité komplikace. Ale mohu s plným svědomím říci, že u těchto případů je to zákrok bezpečný. Neřekl bych, že je to zákrok jednoduchý, to bych hodně zjednodušoval, ale je to v současné době zákrok bezpečný.

Kdy je tedy vhodná doba pro operaci očních víček?
Nejvhodnější doba je na jaře, na podzim, nebo v zimních měsících. Neplatí striktně, že by se nemohla provádět v horkých létech. Ale je lepší, aby se prováděla v uvedených obdobích.

Proč je vhodné provést tento zákrok?
Tento zákrok má dvě dimenze. Jedna je kosmetická. Pacienti se chtějí omladit, vypadat lépe. Jak ženy, tak muži. Proč ne. A druhá je funkční . Přebytek víček, který při operaci odstraňujeme, působí někdy značné funkční potíže očí. Omezuje zorné pole, mohou být opakované záněty spojivek a tak dále. Klient má často problémy například při čtení, protože musí vytvářet velké úsilí, aby mohl vůbec  víčka zvednout. Je to takový komplex problémů, které právě tato operace řeší.

Pokud vás výhody operace očních víček zaujaly, dozvíte se více na webových stránkách Oční kliniky Liberec www.ocniklinikaliberec.cz

ČTĚTE TAKÉ:  PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNU ČASU, VSTÁVAT BUDEME O HODINU DŘÍV - tipy jak to zvládnout

oční klinika liberec - banner český ráj v akci

prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA

MUDr.-Milan-Odehnal-MBA

Zaměstnání

primář Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF FN v Motole

Kvalifikace
 • Fakulta dětského lékařství UK – 1982
 • Atestace z oftalmologie I stupně – 1985
 • Atestace z oftalmologie II stupně – 1990
 • Prague International Bussines School – 2003
Vědecko – publikační činnost
 • Publikace domácí
  • odborné články – 25
  • víceautorské monografie – 6
 • Publikace zahraniční
  • odborné články – 2
 • Přednášky domácí – 120
 • Přednášky zahraniční – 11
Členství v odborných společnostech
 • Člen výboru společnosti pro dětskou oftalmologii a strabismus
 • Člen 2 zahraničních a 3 domácích odborných společností
Profesní orientace
 • 25 let zkušeností v oboru dětské oftalmologie
 • Problematika  strabismu, retinopatie nedonošených, plastické chirurgie a vrozených vad očí u dětí
 • Zavedení specifické operační metody strabismu (tzv. hang – back retropozice okohybných svalů)
 • Zavedení unikátní metody terapie lagoftalm – tzv. víčkové implantáty
 • Zavedení nové metodiky screeningu retinopatie nedonošených jako standardu na celorepublikové úrovni
Popularizační činnost
 • 26 dílný seriál „Co mohu pro sebe udělat“ (ČT 1, Prima)
 • opakovaná odborná vystoupení pro laickou veřejnost v mediích (Nova)
 • 50 publikací v mediálních periodikách

oční klinika liberec - banner český ráj v akci

Ukažte tento článek i vašim přátelům: