CO ZNAMENÁ ADVENTNÍ ČAS A PROČ ZAPALUJEME SVÍCE?

CO ZNAMENÁ ADVENTNÍ ČAS A PROČ ZAPALUJEME SVÍCE?

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků – přirozeným rytmem byla intenzivní práce od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní… V současnosti se jednotlivé adventní neděle označují jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá.

Jednotlivé adventní svíčky:

  1. svíce proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
  2. betlémská svíce – reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.
  3. pastýřská svíce – vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.
  4. andělská svíce – představuje mír a pokoj.

Adventní doba je také časem, který zhruba odpovídá době, kterou potřebují tradiční medové perníčky ke změknutí. Jejich pečení má v českých zemích tradici pravděpodobně od 12. století. Konec adventu představuje západ slunce Štědrého večera. Vánoční svátky začínají Slavností narození Páně neboli Božím hodem vánočním, 25. prosince.

Zdroj: wikipedie

Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  Táta hřebec na hraní. Zajímavé objevy českých vědců