do 18. 11. • Český sochař Vojta Sucharda – Muzeum Nová Paka

Vojta, jeden ze Suchardů

Městské muzeum v Nové Pace připomene ve výstavní síni Suchardova domu od 28. září do 18. listopadu řezbáře a sochaře Vojtu Suchardu. Výstava se koná k padesátiletému výročí jeho úmrtí.

Vojta pocházel z uměleckého rodu Suchardů, kde se cit ke kumštu dědil z generace na generaci. Jeho o několik let starší bratr Stanislav je sice známější, ale to neznamená, že by Vojta, vědom si tradice rodu, svou tvorbou i řemeslnou zručností nedokázal oživit dřevo či kámen tak, aby nás zastavilo a vstoupilo s námi v jakýsi vnitřní dialog. Což by si nakonec i přál.

A je úplně jedno, jestli jde o marionetu či o svatého z Orloje. Snažil se do nich tak trochu otisknout ono „divadlo světa“, aby dokázali oslovit diváky všedního dne. Pravda, ne vždy to bylo po chuti ostatním. Například při umístění nových apoštolů na Staroměstský orloj byl tehdejšími konšely nepochopen. Chtěl vytvořit novou centrální skupinu, která se měla uvádět v pohyb po kohoutově zakokrhání, po skončení průvodu apoštolů v dalších okénkách nad jejich hlavami. A měla snad i připomenout pomíjivé věci v jejich míjení, onen „čas světa“, který žijeme… Přesto, že byl odmítnut, nezatrpkl a s pokorou sobě vlastní ke svému Dílu přistoupil. Vojta se ještě několikrát za svůj život k Orloji vrací, aby jej restauroval. ČÍST DÁLE

Více inforamcí a otevírací doba: http://muzeum.cz/kontakt/oteviraci-hodiny/

Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  Zrekonstruovaný rodný dům Ferdinanda Porscheho je velkým zážitkem