JOSEF ŠORM (Kinghouse): „Vysoká koncentrace CO2 v prostoru způsobuje únavu, bolesti hlavy či závratě“

Víte, jaký je rozdíl mezi rekuperací a klimatizací? Máte ložnici či obývací místnost do hlučné silnice? Potřebujete hlídat vlhkost ve své wellness místnosti? A nebo prostě chcete klidně a zdravě spát? To všechno dokáže vyřešit nová rekuperační jednotka Xroom. Jaké jsou její možnosti a proč je revoluční, nám odpovídal Josef Šorm z firmy Kinghouse, která se zabývá také rekuperacemi.

Přibližte nám, co vlastně znamená jednotka Xroom?
Jednotka Xroom je unikátní produkt spojující větrací jednotku s vytápěcí jednotkou se zpětným získáváním tepla a vlhkosti.  Oba tyto systémy fungují nezávisle na sobě. To znamená, že při potřebě větrat nemusí fungovat topení a opačně. To ale neznamená, že oba systémy v případě potřeby nebudou fungovat společně. Vodní nebo elektrický výměník nefungují jako dohřívače vzduchu, ale jako plnohodnotné vytápění.

V čem je tedy lepší než ostatní?
Nejde o to, že by byla lepší než ostatní, ale jde spíše o její možnosti využití. Xroom je decentrální jednotka. Decentrálním větráním se rozumí nucené větrání pouze jedné místnosti. Rozměry decentrálních jednotek se pohybují od velmi malých, zabudovaných do stěny, po větší s rozměry menšího radiátoru.  Centrálním větráním se rozumí nucené větrání více místností jedním zařízením. Centrální větrání zajišťují jednotky větších rozměrů než jednotky decentrální, protože musí dodávat větší množství vzduchu. Umisťují se do prostor, kde nejméně překážejí a kde nevadí jejich hlučnost. Instalace centrálního větrání zahrnuje rozvody vzduchu, které často dělají problém s umístěním tak, aby co nejméně rušily. Problém je také jejich čištění po cca roční době provozu. Náklady na instalaci rozvodů a jejich zakrytí jsou zpravidla ve stejné výši jako pořizovací náklady samotné větrací jednotky. Nezanedbatelným problémem je zaregulování a řízení těchto systémů tak, aby byl provoz minimálně nákladný a distribuce vzduchu tam, kde je potřeba. Zatímco naše nová jednotka Xroom je určena přímo do místností na stěnu, kde zároveň může plnit funkci radiátoru.

Lidé si ze zkušenosti jistě představí velkou nevzhlednou jednotku, která jim v bytě nebude dělat parádu…
Právě z tohoto důvodu jsme při vývoji jednotky dbali i na vzhled a věříme, že jednotka je naopak designovým prvkem, který do vašeho domova krásně zapadne. V tuto chvíli nabízíme jednotky v barvě antracit a bílá.

Pojďme tedy k využití. Popište nám pro představu, jak taková jednotka funguje.
Při požadavku na větrání je její provoz řízen automaticky podle čidel. Jednotka Xroom umožňuje připojit čidlo CO2 , Rh a Radonu. Jednotka větrá pouze v případě, že se ve větraném prostoru zvýší koncentrace CO2, radonu nebo se zvýší vlhkost nad nastavenou mez.  Případně lze nastavit větrání manuálně podle pocitu. Při požadavku na vytápění se jednotka řídí požadavky termostatu, který ovládá vodní nebo elektrický výměník. V tom případě jsou v provozu i ventilátory, které běží na minimální otáčky a podporují tak výkon výměníku. Vodní výměník je řízen termostatickou hlavicí. Elektrický výměník je řízen termostatem jednotky a požadovaná teplota se volí na ovladači jednotky. Ovladač jednotky je zabudován na pravé straně jednotky v její horní části. Ovladač umožňuje nastavit vzduchový výkon, chlazení nočním vzduchem v létě a nastavení teploty v případě elektrického ohřevu.

Mnoho lidí nezná rozdíly mezi rekuperací a klimatizací, můžete nám je tedy ozřejmit?
Často se tyto dva systémy zaměňují. Rekuperační jednotka přivádí čerstvý vzduch z exteriéru. Rekuperace obecně je zpětné získávání energie. V případě větrání mluvíme hlavně o zpětném získávání tepla, případně vlhkosti. Množství ušetřené energie vyjadřuje účinnost v procentech a říká, kolik tepla/vlhkosti je zařízení schopno odebrat ze vzduchu odváděného (odpadního) do vzduchu přiváděného (čerstvého). Čím vyšší účinnost, tím lépe. Klimatizace cirkuluje vzduch v interiéru a dle potřeby jej ochlazuje nebo otepluje.

Pojďte mi tedy přiblížit, jak instalace jednotky Xroom probíhá… Instalaci jednotky jsme maximálně zjednodušili. Pomocí několika vrutů a hmoždinek se přišroubuje na stěnu kovová instalační šablona, která je součástí dodávky. V ní jsou dva otvory podle kterých se pomocí jádrového vrtání vyvrtají dva otvory (to je nejtěžší část instalace). Na tuto práci jsou specializované firmy, jejichž službu je vhodné využít. Potom už se podle návodu osadí do vyvrtaných otvorů plastové přívodní a odvodní potrubí, jehož délka se upraví podle tloušťky zdi. Potrubí se v otvorech zapění instalační pěnou a zvenčí se na něj nasadí sací a výfuková výustka. Tělo jednotky se nasadí na trny v šabloně a upevní maticemi. Jak již bylo zmíněno, verze s vodním výměníkem je osazena ohebnými hadicemi, které se napojí na topenářskou armaturu s termostatickou hlavicí. Kabel s vidlicí se zasune do zásuvky, nasadí se přední kovový kryt a je hotovo. Celkový montážní čas není delší než dvě hodiny. Důležité je přečíst si dobře montážní návod a shlédnout montážní video dostupné na našich webových stránkách nebo na Youtube.

ČTĚTE TAKÉ:  7 konceptů pro lepší nastavení mysli

Jaká je nabídka a jak vybrat vhodnou jednotku?
Jedním z hlavních používaných parametrů při volbě jednotky je množství vzduchu, které dokáže přivést do místnosti. Běžně užívaná hodnota pro volbu je množství vzduchu na jeden metr čtvereční plochy místnosti. Výrobci často uvádí 25m3/h na 20m2. To je polovina toho, co zajistí zdravé prostředí. Ve většině případů je vhodnějším parametrem pro volbu jednotky množství vzduchu, na počet lidí v daném prostoru. Typickou hodnotou je 25m3/h/osobu. Důležité je vybrat to množství vzduchu, které je pro daný případ vyšší. V nabídce máme jednotku s výkonem 100 m3/h (při funkci boost až 215 m3/h) a jednotku s výkonem 250m3/h (při funkci boost až 350m3/h). Velikost 100 vhodná zejména pro rezidenční prostory. Velikost 250 vhodná zejména pro kanceláře nemocnice, školy a hotely.

Jak na nás vlastně působí nedostatek čerstvého vzduchu  a proč nuceně větrat?
Nedostatek čerstvého vzduchu znamená vysokou vlhkost a vysokou koncentraci radonu. Vysoká koncentrace CO2  v prostoru způsobuje únavu a snižování koncentrace, bolesti hlavy, pří vyšších koncentracích pak  závratě a extra vysoká koncentrace může způsobit ztrátu vědomí (viz. graf). Běžné větrání okny je v mnoha případech dostatečné (vilové čtvrti, samoty u lesa :-), ale neřeší úsporu energií (teplo v zimě, chlad v létě). Ale je-li venku hluk, prach, zápach, pyl nebo mráz, není otevřené okno nejlepším řešením. A ani v létě, jestliže je vnitřní prostor vybaven klimatizací, není otevírání okna vhodné. Ve všech uvedených případech je nucené větrání rozumným řešením. Je-li větrací zařízení vybaveno rekuperací tepla a/nebo vlhkosti, ušetří se až 85% tepla, které by se při standardním větrání muselo dodat vytápěním/chlazením. Znovu připomenu obrovský význam Xroom právě v místnostech, které mají okna do rušné silnice či ulice a otevření okna znamená rušení spánku a s tím spojené problémy jako je nevyspání, únava a narušení spánkového cyklu. Dlouhodobě pak k velmi zásadním zdravotním problémům

Zmínil jste, že jde o zcela unikátní technologii, znamená to, že je to jediná taková jednotka na trhu.
Ano, pokud je nám známo, jedná se o produkt, který je svým řešením unikátní na trhu. Jde o náš vývoj, který byl vytvořen na základě potřeb a poptávky zákazníků a vychází z dlouholeté praxe. Rád bych zdůraznil, že se při vývoji jednotky podařilo dosáhnout velmi tichého provozu.

Jaké jsou provozní náklady jednotky Xroom?
Provozní náklady jsou tvořeny náklady na teplo, náklady na pohon ventilátorů a náklady na údržbu a servis. Náklady na teplo jsou o 85% nižší, než kdyby se stejnou dobu větralo okny. Náklady na pohon ventilátorů jsou díky použití EC motorů 20,- Kč za měsíc(!) při předpokládané celkové době větrání 4 hodiny denně. Náklady na výměnu filtrů jsou při výměně 2 krát za rok nižší než 100,- Kč za měsíc.

Je třeba pro toto zařízení vyřizovat nějaké dokumenty, povolení?
To je právě skvělé, na instalaci Xroom není nutné žádné povolení. Jen je nutno najít vhodné místo v místnosti, zjistit, zda v místě odtahu vzduchu nevedou žádné jiné instalace například elektrika, voda, topení aby při přípravě prostupu nedošlo ke kolizi či narušení. Samozřejmě s řešením a vhodným způsobem instalace poradíme, případně zajistíme odbornou montáž.

Jak je to s možností čerpat dotace v případě jednotky Xroom?
Na jednotku lze použít dotační titul Zelená úsporám stejně jako na jiné rekuperační jednotky.

Koncem září jsme reportáž o jednotce Xroom viděli v Receptáři…
Ano, reportáž o naší novince jste mohli vidět na televizi Prima na konci září v oblíbeném Receptáři.

Mohou si zájemci někde jednotku Xroom prohlédnout a dozvědět se více?
Určitě ano, jednotka je k vidění v našem showroomu v Sedmihorkách u Turnova. Je však nutno se předem individuálně domluvit na návštěvě, abychom se vám mohli plně věnovat.

Děkuji za rozhovor.
Pro více informací: www.kinghouse.cz, tel. 774709588 • Adresa:  Sedmihorky 10, 511 01 Turnov

Ukažte tento článek i vašim přátelům:

2 komentáře: „JOSEF ŠORM (Kinghouse): „Vysoká koncentrace CO2 v prostoru způsobuje únavu, bolesti hlavy či závratě“

Komentáře nejsou povoleny.