Situace u turnovských pramenů se nezměnila

Situace u turnovských pramenů se nezměnila

Odbor životního prostředí informuje o pravidelné kontrole pramenů vody na území města Turnova. Pramen Valdštejn je pitný, ale pramen Boží voda stále nevyhovuje.

Prameny vody byly dne 16. listopadu 2017 podrobeny pravidelnému laboratornímu přezkoumání kvality vody. Rozbor vody kontroluje všechny hygienické limity požadované vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.

Pramen Boží voda i nadále nesplnil všechny hodnocené ukazatele, a proto není až do odvolání pitný.

Protokol o zkoušce pramene Boží voda

Pramen pod Valdštejnem i nadále vyhovuje všem limitům a je pitný.

Protokol o zkoušce pramene pod Valdštejnem

Zdroj: Anna Šupíková, Turnov

foto: José Manuel Suárez

Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  Měření ukázalo, že půda v ČR je plná pesticidů, i těch léta zakázaných. Dostávají se také do vody