SIMONA JAŠOVÁ: „Strážci Země jsou jedinečným, fascinujícím, extrémně složitým a lektorsky náročným programem environmentální výchovy.“

Kemp v Sedmihorkách je oblíbeným místem pro trávení rodinné dovolené. Kromě stále se rozšiřující nabídky unikátních prázdninových programů a zdejší pohodové atmosféry je zajímavý i tím, že tu našlo zázemí pro své aktivity i Středisko ekologické výchovy Český ráj. S jeho předsedkyní, Simonou Jašovou, jsme si povídaly o projektu Strážci Země, kterým jsou v současnosti pracovníci střediska naplno pohlceni.

Co vlastně projekt Strážci Země znamená, co obnáší a odkud pochází?

Strážci Země jsou jedinečným, fascinujícím, extrémně složitým a lektorsky náročným programem environmentální výchovy. Program v originále pochází z USA, do České republiky se dostal právě prostřednictvím našeho střediska, jsme zatím jediní v ČR, kdo má oprávnění ho nabízet a realizovat.

Jaký je přínos programu pro jedince a dále pak potažmo i pro společnost?

Děti, které programem prochází, začínají mít raději přírodu, lépe rozumí tomu, jak funguje a mění svoje chování. Program v neposlední řadě mění i zúčastněné dospělé: rodiče, učitele, lektory.

Jak dlouho ho v rámci SEV provozujete a jaké jsou plány se SZ do budoucna?

Program jsme dlouho připravovali – bylo nutné přeložit spousty stránek metodik, publikací a materiálů k programu Museli jsme vyrobit řadu unikátních pomůcek, které se nedají jednoduše koupit. Všechna úskalí jsme nakonec zdolali a program už tři roky běží v plném provozu. Zhruba před rokem jsme dospěli k rozhodnutí, že by bylo fajn program rozšířit dál po České republice. Podařilo se nám získat finanční podporu pro jeho další šíření od Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí. Díky tomu mohly v letošním roce proběhnout kursy pro pedagogy a pro lektory středisek ekologické výchovy z celé ČR a program se vydal dál „do světa“.

Komu je program určen, kdo se ho může zúčastnit? Jak se zájemci mohou přihlásit?

ČTĚTE TAKÉ:  ROZHOVOR MĚSÍCE: SIMONA STAŠOVÁ: „Nebyla bych herečkou, kdybych se nenarodila mámě“

Strážci Země jsou určeni pro úzkou věkovou skupinu od 10- 12 let. Je to věk, kdy se ještě děti dají nadchnout a zároveň už mají základní znalosti nutné pro správné zapojení do programu. V praxi to znamená, že se účastní žáci 4 – 6. tříd ZŠ, protože program je určen především pro školní kolektivy. Na pobyt v Sedmihorkách totiž navazuje další práce na programu ve škole a u dětí doma.

Co účastníky čeká za zkušenost, za nové vědomosti a jak dlouho program trvá?

Program chce posílit environmentální postoje, ekologické porozumění a chování žáků. Skládá se ze dvou a půl dne dlouhého pobytu ve středisku a navazujícího úkolu pro žáky, jehož splnění trvá zpravidla 1-2 měsíce. Program začíná už ve škole, kde se jednoho dne na nástěnce objeví tajemná mapa a děti dostanou dopis od ještě tajemnějšího E.M., který je zve do svého přípravného centra. V něm děti čeká nabitý program, během kterého získávají klíče od truhel s tajemstvím, které se jim postupně odhaluje. Čekají je noční rituály, dobrodružná výprava s deníkem E.M. a další zážitky, které ani všechny nechci prozrazovat…Doporučuji podívat se na web www.strazcizeme.cz, tam se o programu dozvíte víc.

 

Ukažte tento článek i vašim přátelům: