BOSENSKÉ PYRAMIDY – objev přepisující dějiny – rozhovor s Petrem Švecem

Věděli jste, že obdobné pyramidy jako v Egyptě, můžete vidět i na našem kontinentě? Kromě toho, že je jejich výskyt popsán po celé Evropě včetně naší republiky, byly jedny z největších nalezeny v Bosně. Bosenské údolí pyramid je převratný a fascinující objev, který boří řadu doposud poznaných milníků v historii lidstva na této planetě. Letos v říjnu se do míst s výskytem pyramid v rámci expedice pořádané časopisem WM magazín vydal také jičínský masér Petr Švec se svou manželkou, aby se přesvědčili o pravosti na vlastní oči. S Petrem Švecem jsme si povídali o výpravě, pyramidách i jejich zvláštnostech.

Kde se vlastně „Bosenské údolí pyramid“ nachází? „U dvacetitisícového města Visoko, které leží 30 kilometrů severozápadně od hlavního města Sarajevo. Pyramidy se tyčí nad meandry řeky Bosny, která městem protéká.“

Mluvíte o pyramidách v množném čísle. Bylo jich tedy nalezeno více? „Ano. Bosenské údolí pyramid je komplex v tuto chvíli objevených staveb. Tvoří ho: Bosenská pyramida Slunce, Bosenská pyramida Měsíce, Bosenská pyramida Draka, Chrám Země, Bosenská pyramida Lásky, Mohyla Vratnica, Podzemní komplex tunelů Ravne, Podzemní tunel KTK. A je řada insignií nasvědčujících tomu, že komplex obsahuje ještě další stavby.“

Kdy a kým byly tyto pyramidy objeveny? Za objevem stojí Dr. Sam Osmanagich, Ph.D. profesor antropologie na Americké univerzitě v Sarajevu. Jeho doktorát je zaměřen na mayskou kulturu, je členem Ruské akademie přírodních věd v Moskvě. Posledních 25 let zkoumal pyramidy po celém světě. Ve střední Americe to byl Honduras, Quatemala, Salvador, Mexiko, ale taky Peru, Bolívie, Kanárské ostrovy, Egypt, Čína, Súdán a samozřejmě Evropa. Na jaře 2005 poprvé navštívil bosenské městečko Visoko, navštívil místní muzeum se zajímavými artefakty. Zaujal ho kopec nad městem pravidelného tvaru, který se nazývá Visočica – dnes Bosenská pyramida Slunce.“

megalit s vyzarujici energii
Několikatunový megalit vyzařující energii. V pyramidách jich bylo nalezeno několik a zjistilo se, že jsou vytvořeny uměle.

Tedy tisíce let jsou zde pyramidy, zalesněné, v podstatě „neviditelné“, které nikdo neobjevil…? Visoko bylo po tisíce let hlavním náboženským a obchodním centrem celé balkánské oblasti. Na vrcholu hory Visočica stávalo kdysi hlavní město – Grad – kde sídlil král. Naši předkové zřejmě věděli, proč si vybrali právě Visoko, tedy místo hluboko ve vnitrozemí, a proč nepostavili město na pobřeží pro výhodnější lodní přepravu zboží a komunikaci. Odpovědí může být právě Bosenská pyramida Slunce. Kolem roku 400 až 500 n. I. vyplenili centrum moci nejenom ve Visoku nájezdy Turků. Samotný Visocký Grad sice nikdy nedobili, ale hrad musel být opuštěn. Na vrcholu dnešní pyramidy Slunce jsou stále vidět ruiny starého města se zborcenými kamennými oblouky a rozvalinami zdí.“

Která pyramida je z Vašeho pohledu nejzajímavější?
To je velmi těžká otázka. Bosenské pyramidy mají společné prvky. Geometrii stěn trojúhelníkového tvaru, plošinu na vrcholu, vnitřní prostory, podzemní chodby, astronomické a matematické souvislosti. Vzájemně respektují pravidla posvátné geometrie.  Vrcholy pyramid Slunce, Měsíce a Draka tvoří perfektní rovnostranný trojúhelník o stranách 2180 m, všechny jsou orientovány na sever.  Jde opravdu o komplex technických staveb, který je ještě dnes funkční jako celek. Nejzajímavější je asi Bosenská pyramida Slunce. Je nejvyšší pyramidou nejen z celého bosenského údolí, ale podle světových měřítek také nejvyšší pyramidou vůbec. Dosahuje výšky 220 m, což podstatně přesahuje výšku 137,5 m dosud nejvyšší známé Cheopsovy pyramidy v Egyptě.“

Jaký materiál byl použit na stavbu bosenských pyramid? Povrch všech stěn, které mají úhel 45°, je pokryt uměle vytvořenými konglomeráty – betonovými bloky. Tyto hranaté bloky jsou 4,5 metrů dlouhé, 1,5 metru široké a 45 centimetrů silné. Mají hmotnost 7 tun, rovné stěny, rohy pod úhlem 90 stupňů. Všech šest stěn je rovných s kolmými hranami. Dle laboratorních testů jsou tyto bloky jednoznačně umělé. Moderní beton má pevnost od 10 do 16 MPa, tyto betonové bloky od 73 do 134 MPa při nasákavosti 1%. Je o mnoho kvalitnější, než beton 21. století. To vypovídá o tom, že tito stavitelé byli o mnoho zkušenější než my.

Jaké je stáří těchto materiálů? „Nezávislé laboratoře ve světě pomocí rádio karbonového testování potvrdili minimální staří materiálu pyramid na 12 000 let. Některé organické nálezy, otestované rovněž touto přesnou metodou, až na stáří 25 000 let. Skutečné stáří pyramid však může být ještě větší.“

Pyramidy jsou obecně známé svou energií. Jak je tomu u těch bosenských? Celé údolí pyramid vykazuje geoanomální poruchy. Ať to jsou silné vývěry energetických toků, nebo porušení spojitosti prostoru. Jedno místo se mi povedlo náhodně zachytit i na fotografii. Je to energetický vývěr v místě jedné sondy na úpatí pyramidy Slunce.

Náhodně zachycená energie z pyramidy se na fotografii jeví jako "škrábanec".
Petr Švec: Náhodně zachycená energie z pyramidy se na fotografii jeví jako „škrábanec“.

Ten je také jedním z nejpozoruhodnějších úkazů. Fyzikům se podařilo změřit sloupec, paprsek energie, který má průměr 4,5 metru a frekvenci 28 kHz. Tato frekvence není přírodního původu, je uměle vytvářena.“

ČTĚTE TAKÉ:  ROZHOVOR MĚSÍCE: MUDr.MIROSLAV HOLUB • „Pomocí biorytmů v našem životě si dokážeme vysvětlit mnoho souvislostí“ (celý rozhovor)

Pyramidy mají také podzemní komplexy…
Podzemní komplex tunelů Ravne je asi pro nás tím nejpřínosnějším objevem. Jde o soustavu podzemních tunelů, které byly prastarou kulturou vyhloubeny a pravděpodobně propojují všechny pyramidální stavby mezi sebou. Tunely jsou postupně vyprazdňovány a v době naší návštěvy byla jejich délka již 1,5 km a objevené další patro ve větší hloubce.“

Takže všechny tunely jsou zasypány a nyní postupně odhalovány? Na tunelech je pozoruhodné, že byly jednou kulturou vyhloubeny a pak následně tou samou nebo jinou zasypány štěrkopískem z řeky Bosny a uzavřeny kamennými stěnami. Nyní tedy jejich odhalování spočívá „pouze“ ve vybrání štěrkopísku. Byly již objeveny i nezasypané tunely, které měly ve dně vyhloubené vodní kanály. Tato voda je chemicky i bakteriologicky (pochopitelně i energeticky) dle zkoušek naprosto čistá. Dokonce udržuje stále i při pokusech o odčerpání, stejnou hladinu.“

A v čem nám jsou tedy tunely labyrintu přínosné?
Podzemní chodby vykazují velmi blahodárný účinek na lidský organismus hned v několika faktorech. Nepůsobí tu žádné vnější radiační vlny. Žádné mobilní sítě, Wi-Fi, Hartmannova, Curryova a Snyder síť, dokonce ani účinky systému HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Naopak podzemí má své vlastní frekvenční generátory – megality. Laboratorní testy ukazují, že jde o uměle vyrobené keramické bloky, vypálenou hlínu. Těchto megalitů bylo v tunelech na různých místech objeveno již pět. Vědci změřili, že se jedná o obrovské mnohatunové energetické generátory. Já bych jim říkal lidově odrušovače geopatogenních zón. Z geologických snímků je známo, že například pod jedním megalitem v hloubce naráží tok řeky do skály a rozdvojuje se na dva. My bychom to nazvaly geopatogenní zónou. V tomto místě vzniká silové pole, které vyzařuje pod megalit. Ten tuto energii transformuje do pro život člověka optimální frekvence 28 KHz. Megality také generují ultrazvuk o stejné frekvenci. Dalším velmi léčebným efektem je piezoelektrická reakce, která vzniká narážením vody o překážku a pronikající skrze megalit do prostoru chodeb labyrintu. Vzniká tím v chodbách silná koncentrace záporných iontů – aniontů. Zatímco u vchodu do podzemí je hodnota 400 aniontů/cm3, v komorách labyrintu tato hodnota se vyšplhá až na 35 000 aniontů/cm3.

Jak anionty působí na lidské tělo? Zvýšená koncentrace aniontů má pozitivní účinky na sliznice dýchacích cest, kde posilují samočisticí schopnost plic, proto zejména alergici pozorují výrazné zlepšení obtíží již po několika hodinách. Záporné ionty putují z plic do krevního řečiště, kde ovlivňují celou řadu procesů v našem těle. Zvyšují zásaditost krve, čímž odstartují její pročištění, zrychlují hojení ran a popálenin, zlepšují akomodaci očí, posilují imunitu, snižují krevní tlak, stimulují funkci žláz s vnitřní sekrecí, urychlují regenerační schopnost buněk, zlepšují metabolismus, působí proti volným radikálům, upravují hladinu serotoninu (hormon štěstí) a neurotransmiterů, čímž přispívají k naší spokojenosti a duševní pohodě, zvyšují koncentraci, zkvalitňují spánek, paměť a celkovou mentální výkonnost.

Pokud se nemýlím, v pyramidách lze naměřit ještě i další veličinu? „Další veličina, která dotváří ideální klima labyrintu je Schumannova rezonance. Je to hodnota, na které rezonuje geomagnetické jádro naší matky Země. Původní její hodnota a taktéž její hodnota v labyrintu je 7,83 Hz. Ve venkovním prostředí, které je vystaveno různým frekvenčním vlivům, dosahuje 10 – 15 Hz. Domnívám se, že právě zvednutí této frekvence, je příčina dnešního stresového života.

Kromě již jmenovaných přínosů tedy působí tyto energie pozitivně i na další tělesné procesy? „Ano. Mohli bychom dlouho mluvit o studiích, testech a pokusech, které byly v labyrintu uskutečněny. Objektivně zde dochází k silné relaxaci organizmu a k nastartování ozdravných procesů. Lidé, kteří sem přijdou s bolestmi hlavy, zjistí, že bolest je pryč. Stejně tak jako bolesti zad. Při hodinovém pobytu v tunelech byl zaznamenán pokles hladiny glukózy u diabetiků cca. o šest jednotek.“

Jaký byl Váš osobní pocit v pyramidě? „Měli jsme možnost v tunelech hodinu a půl meditovat v tichu a potmě. Mohu říct, že to byla naprostá vzpruhu nejen pro tělo, ale i ducha. Tělo si okamžitě žádalo odpočinek, báječně se dýchalo, mysl se zklidnila a člověk mohl je „být“.“

Proč podle Vás stojí za to Bosenské údolí pyramid navštívit? „Pyramidální stavby ve mně vyvolaly jasné uvědomění, že jako lidstvo rozhodně nejdeme evolučně vzhůru, když tady ve Visoku existují desítky tisíc let funkční technologie, které pracují „pouze“ na principech posvátné geometrie a zákonech přírody do dnes.A co se týká podzemního labyrintu? Tak ten považuji za luxusní energetické a ozdravné lázně a hodlám se tam určitě vrátit.“
Rozhovor: Jitka Maděrová
Foto: Petr Švec

PETR ŠVEC – má své masérské studio v Jičíně, kde si můžete vybrat různé druhy masáží, nebo si s ním rozcvičit tělo při antistresovém cvičení

TIP: Chcete zažít fascinující kouzlo pyramid? Pravidelné expedice pořádá novycestovatel.cz.

novy_cestovatel_wm_magazin_bosenske_pyramidy_cesky_raj_v_akci.jpg

Ukažte tento článek i vašim přátelům: