Blíží se oslavy Nového roku. Jaká jsou doporučení hasičů?

   
Silvestrovské oslavy s sebou přinášejí zvýšené riziko požárů, a to zejména kvůli používání zábavní pyrotechniky. V tento den jsou častější požáry ve venkovním prostředí, kde hoří keře nebo tráva zapálená právě od pyrotechniky. V Libereckém kraji jsou pak časté požáry odpadkových košů, popelnic a kontejnerů.

Počty událostí za minulá období (31. 12. – 1. 1.)

Rok

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Počet událostí celkem

29

34

28

24

Požáry

12

13

11

13

Technické pomoci

7

13

8

9

Dopravní nehody

2

4

5

2

Zraněno osob

8

5

Každá jednotlivá pyrotechnika je jinak nebezpečná. Jedna krabice s ohňostrojem překvapí působivým světelným efektem, jiná zase výrazným zvukovým projevem, některá obojím. Žádnou pyrotechniku však nemůžeme považovat za bezpečnou! Bezpečný může být pouze způsob, jakým se použije.

Aby příchod nového roku proběhl bez komplikací, zopakujme si pár rad týkajících se zábavní pyrotechniky:

  • Pyrotechniku nakupujte pouze v kamenných obchodech nebo u stánku umístěného uvnitř nákupního střediska. Důvod je jasný. Ve stánku na ulici je pyrotechnika vystavena vlhkosti, a to může negativně ovlivnit funkčnost a bezpečnost výrobku.
  • Pozornost je třeba věnovat označení výrobků, protože pyrotechnika musí být opatřena českým návodem a dále značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva Pokud tyto náležitosti nemá, nekupujte ji.
  • Při použití pak postupujte dle návodu, ideální je připravit si kbelík s vodou, pracovní rukavice nebo třeba i ochranné brýle. Nikdy neodpalujte zábavnou pyrotechniku v blízkosti hořlavých materiálů nebo automobilů.
  • Po skončení ohňostroje výrobek a okolí zalijte vodou, aby nešlo ke vznícení papírových zbytků z dělobuchů.
  • Při selhání pyrotechniky musíme dbát zvýšené opatrnosti, držte se návodu a po určitou dobu se k výrobku nepřibližujte.

Také připomínáme ohlašovací povinnost. Při odpalování ohňostroje, kdy výbušné  látky přesahující 10 kg je nutné ohňostroj ohlásit, a to písemně, nejpozději 2 pracovní dny před provedením ohňostroje na příslušný obecní úřad a HZS kraje.

Zdroj: HZS LBC kraje

Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  AKTUÁLNĚ: NOVINKY ONLINE - KORONAVIRUS