VÝLET ČESKÝM RÁJEM: Kozákov – střecha Českého ráje

Vrch Kozákov je zajímavou geologickou a geomorfologickou lokalitou. Tvoří pomyslné rozhraní mezi Českým rájem a Krkonošemi. Se svou nadmořskou výškou 744 metrů je jednou z dominant Českého ráje. Mnoho českorajských obyvatel k němu denně vzhlíží z různých stran. Ale ruku na srdce, víte o něm všechno?

Dle dostupných zdrojů byl Kozákov už ve středověku využíván pro signální ohně, nebo se zde později shromažďovaly tisícové tábory lidu. Jak je u mnoha kopců obvyklé, chtějí na nich lidé zanechat něco „svého“. Proto od počátku 20. století lidé z Českého ráje přemýšleli, jakou stavbu na vrcholu postaví. Z navrhované kaple či mohyly nakonec sešlo a zvítězila myšlenka restaurace s památníkem F. L. Riegera. Té se také chytil Klub českých turistů.

Základní kámen chaty byl položen 29. srpna 1926, otevřena v červnu 1928. Za druhé světové války byla chata obsazena německou a poté československou armádou, po únoru 1948 pak znárodněna a předána podniku Restaurace a jídelny. V květnu 1964 chata vyhořela. Z tohoto období můžete vidět zdokumentovanou vyhořelou chatu na fotografii pana Václava Matějky.

Největší část území vrchu je tvořena prvohorními horninami, které jsou na vrcholu, severních a východních svazích překryty třetihorním výlevem čediče a usazeninami sopečného původu. Před 6 až 4 milióny let totiž Kozákov býval činnou sopkou. V roce 1985 bylo na západním svahu vrchu vyhlášeno chráněné území o celkové rozloze 162,8 ha. K vyhlášení národní přírodní památky vedly sopečné výlevy spolu s cenomanskými pískovci. Od roku 2002 se stal Kozákov součástí Chráněné krajinné oblasti Český ráj. A ti se společně 5. října 2005 stali součástí sítě evropských geoparků a geoparkem UNESCO.

V pískovcových blocích na JZ svazích Kozákova  se skrývá 26 pseudokrasových jeskyní. Nejvýše do svahu vystupuje skalní masiv Drábovny se sedmi malými jeskyněmi a komorou vytesanou do skály. Ta ve středověku sloužila jako strážní hláska.

ČTĚTE TAKÉ:  ROZHOVOR: ALEŠ PŘICHYSTAL: „Vlastenectví se snaží vymýtit z mysli zejména mladé generace“

Další významnou jeskyní je 10 m dlouhá Babí pec s mnoha výklenky, ve které se našly pozůstatky z období středního eneolitu. Jeskyně Kudrnáčova pec je pak objevem kamenářské dílny z mladší doby kamenné. Na jižním svahu hory se nachází proslulá studánka Radostná.

Na samotný vrchol Kozákova míří deset značených turistických cest včetně Zlaté stezky Českého ráje. Je tak významnou křižovatkou stezek, příjemným místem s dalekým rozhledem do kraje a pamětníkem miliónů let…

-red-

Ukažte tento článek i vašim přátelům: