ROZHOVOR • MUDr. MARTINA ZISKA: „Často od lidí slyším, že nejsou ochotni udělat potřebnou změnu“

MUDr. Martina Ziska se narodila a do studií žila v Jičíně, životní cesta ji zavedla do USA a dalších míst světa, aby se po letech vrátila zpět do Čech. Zde popularizuje ájurvédu, věnuje se klinickému výzkumu i práci s pacienty, vzdělává a přednáší. Jde o velmi zajímavou osobnost, která poutavě a zajímavě dokáže předat obrovské množství zkušeností a informací z oblasti ájurvédy a našeho zdraví. O čem ájurvéda je jsme si povídaly jednoho únorového večera. A vy ji můžete naživo zažít v Recall centru v Sedmihorkách u Turnova v úterý 14. března.

Jaké jsou vaše životní zkušenosti s ájurvédou a proč právě ájurvéda?
Ájurvédu jsem potkala krátce poté, co jsem po dokončení lékařské fakulty na Karlově Univerzitě začala pracovat na neurologické klinice. Profesně jsem se pro ni na plný úvazek rozhodla o téměř dekádu později, když jsem žila v USA. Zjistila jsem, že pro mé klinické myšlení a cítění je ájurvédská medicína vhodnější ve srovnání s medicínou západní, jež přistupuje k člověku a nemocem poněkud mechanisticky. S ájurvédou jsem již víc než dvě dekády a považuji to za jeden z největších darů mého života. Provedla mě přes fyzické tělo k jemnějším aspektům života – myšlení, cítění až k současnému soustředěnému fokusu na mapování našeho nitra. Za to jsem jí nesmírně vděčná.

Jak byste specifikovala ájurvédu?
Ájurvéda znamená v překladu dokonalé pochopení toho, jak funguje život. Toto pochopení je nám ku pomoci – jakmile porozumíme fungování života a nás v něm, máme šanci vytvořit si dobrý život a odpomoci si případně od problémů, které se vyskytnou.

Jak vlastně ájurvéda funguje a je pro každého?
Ájurvéda je systém, který velmi komplexně a detailně popisuje přírodní zákonitosti života. Tyto zákonitosti jsou aplikovatelné pro každého, jelikož všichni máme život a jsme tedy součástí jednoho a téhož celku. Je mi trochu líto, že ájurvéda je předkládána před lidi jako nějaký nový exotický zvláštní a tím pádem omezeně použitelný systém přicházejícího z Indie a tudíž aplikovatelný pouze v Indii. I když na jižní polokouli vidíme určité hvězdy velmi jasně, neznamená to, že fungují pouze tam. Indie byla před tisíci lety společnost, jež se velmi soustředěně a hluboce zajímala o mysterium života. Pochopení, jež přinesla, platí univerzálně. Určitě existují historicko-kulturní specifika, nicméně principy ájurvédy jsou aplikovatelného pro každého.

Určitá potíž existuje v tom, že ájurvéda se neaplikuje na každého stejně. Všichni jsme originály bez existující kopie, každý z nás má tudíž určitá specifika vyžadující i individuální přístup. Navíc se v průběhu života měníme a tak se bude měnit i to, co od života potřebujeme. V tomto směru je nutné ještě uvést na pravou míru skutečnost, že ač je ájurvéda v zásadě systémem sebe péče – co pro sebe člověk musí dělat, aby měl dobré fyzické i psychické zdraví a tím pádem měl předpoklad pro smysluplný život, ájurvéda je zároveň i lékařský systém. Používáme ji proto na dvou úrovních – v rámci sebe podpory  a jako vědecký bona fide lékařský systém. Dnes existuje vedle Indie již víc zemí na světě, včetně několika v Evropě, v nichž má ájurvédská medicína legitimní místo.

Indické ministerstvo pro zdravotnictví tradičních léčebných systémů vynakládá v poslední době nemalé prostředky na právě růst a podporu ájurvédy jako lékařského systému. V prosinci roku 2022 jsem se zúčastnila 9. Světového kongresu ájurvédy ve státě Goa, kde koncentrace a síla ájurvédy jako moderního systému péče o zdraví byla demonstrovaná neuvěřitelně přesvědčivým způsobem. Máme štěstí, že i velvyslanectví Indie v České republice podporuje šíření povědomí o ájurvédě. Na podzim loňského roku uspořádalo s naší pomocí /mě a dvou kolegyň, jedné z Indie a jedné z Čech/ několik vzdělávacích programů o ájurvédské medicíně právě za účelem seznámení profesionální i laické veřejnosti s medicínským aspektem.

INFORMACE K PŘEDNÁŠCE A VSTUPENKY NAJDETE TADY

Lidé se možná názvu ájurvéda stále trošku bojí, je to pro ně exotické, neví, co očekávat…
Je to možné a zároveň moje zkušenost po návratu ze zahraničí před cca 15 lety ukazuje, že ájurvéda zažila obrovský posun v zájmu od okrajových či jógově a jinak orientálně laděných skupin k absolutnímu mainstreamu. S ájurvédou se setkala většina lidí ať již prostřednictvím informací v mediích či zajímavých knih nebo ájurvédských bylinných produktů či ájurvédských jídel. Ájurvéda, jelikož mluví jazykem sanskrtu, může znít vzdáleně, nicméně je to systém, který se zabývá zcela normálními běžnými záležitostmi každodenního života a zároveň hlubšími otázkami smyslu a naplnění života. Jelikož bez zdraví se nám těžko funguje v životě, fokus na robustní energii a absenci nemocí je podstatný. Ještě zajímavější a důležitější je pohledem ájurvédy prevence nemocí. Vychází z předpokladu, že problém, který ještě nenastal, se nemusí vůbec projevit. Co se týče nemocí, ájurvéda má skvěle propracovaný systém poznání tendencí, které za vhodných podmínek k nemocem mohou vést a ráda by, aby ho lidé využívali. Většinou ale potřebujeme řešit stávající problémy a tak se mnoho lidí k prevenci nedostane. Nicméně prevence je v ájurvédském přístupu automaticky zabudovaná a tak ji používáme bez ohledu na to, v jaké situaci člověk je.

Jste autorkou bestselerové knihy Áhára, která nyní po letech znovu vyšla. Podtitulem je Ájurvédská výživa pro zdraví, znamená to tedy, že ájurvéda nám může zdraví přinést?
Ano, stokrát ano. Ájurvéda říká, že všichni máme možnost mít dobrý život. Co to znamená přesně je pro každého trochu jiné. Nicméně předpokladem pro dobrý život je zdraví – pokud jsme nemocní či máme nějaká fyzická omezení či například bolest, nemáme možnost se soustředit na nic jiného, než na fyzické problémy, které musíme řešit. Všichni ale můžeme vhodným úsilím svoji situaci změnit k lepšímu. Za téměř čtvrt století jsem viděla tisíce lidí, kteří vyměnili nevhodné, zdraví škodící návyky za vhodnější. Výsledkem jim bylo to, že si nejenom vylepšili svoji současnou situaci, ale s postupujícím časem se cítili lépe a lépe. Ájurvéda vychází z toho, že s potřebnou podporou člověk nemusí zbytečně trpět nemocemi.   Může naopak žít aktivní, naplněný, klidný a zdravý život po tak dlouho dobu, jak je mu dáno. Jeho aktivní účast a podpora je nezbytná – a jsme zpět u sebepéče.

ČTĚTE TAKÉ:  Lednová křížovka s Restaurantem Vyskeř

Mnoho lidí si představuje, že pokud se začne zabývat ájurvédou, znamená to „bolestivé“ studování a změna celkového životního stylu… Je to pravda?
Může to tak být, a to v případě kdy zjistí, že jsou daleko od potřebného přístupu. Často od lidí slyším, že nejsou ochotni udělat potřebnou změnu nebo chtějí smlouvat, jaké změny udělají a jaké ne. Ájurvéda není systém, který vyžaduje po lidech jakékoliv změny. Ájurvéda je systém, který říká, co člověk potřebuje dělat, aby se cítil dobře. Tři základní pilíře zdraví jsou strava, odpočinek včetně spánku a přiměřená aktivita. Mnoho lidí má obrovský problém s těmito základními přírodou danými požadavky. Vše je dané přírodou – ten, kdo žije přirozeně ví, že to v zásadě stačí na dobré zdraví. Trik není v tom, že vynaloží obrovské úsilí na krátkou dobu jako při nějaké speciální dietě. Ájurvéda je naopak o dlouhodobě udržitelném přirozeném způsobu žití.

Akce se pořádá v krásném prostředí Recall centra v Sedmihorkách

Rozhodující vliv na naše psychické a fyzické zdraví má síla našeho trávení. Právě trávení je častým „kamenem úrazu“ u mnoha lidí. Dá se jednoduše změnit a nastartovat?
Trávení je odrazem toho, jak žijeme. Pokud budeme neustále ve stresu, jíst ve spěchu, nepravidelně či vůbec nebo konzumovat jídlo neznámého původu, trávení bude mít těžkou práci přeměnit jídlo na dobrou energii. Je to stejné jako když topíte plastem – víc to škodí, než pomáhá. Problém je v tom, že z jídla tvoříme tkáně a orgány, tedy tělo, které používáme k životu, a tak se bez něj neobejdeme. Ájurvéda velmi jednoduše v zásadě říká: když už jíte /či děláte cokoliv jiného/, dělejte to tak, aby vám to bylo ku prospěchu. Ale zpět k vaší otázce: trávení se dá jednoduše změnit a nastartovat. Odpověď má tři části: je nutné zjistit a odstranit či umírnit nevhodné návyky, dále je nutné posílit a podpořit to pro nás vhodné a třetí část je sledovat, jak funguje náš trávicí oheň a spolupracovat s ním. Právě výživa je – dle mého názoru – ne tak překvapivě velmi individuální záležitost: jsme různí lidé, máme tudíž různé výživové potřeby, ale i schopnosti a tendence k určitému typu trávení. To vše má svoje důvody a člověk, pokud chce mít šanci si pomoci, potřebuje zjistit svoje specifika. Prakticky bych začala pravidelností ve stravování – nemyslím tím pravidelně kdykoliv, ale pravidelně podle fyziologického hladu. Ten je nejsilnější uprostřed dne, takže pravidelný oběd jako hlavní jídlo platí pro všechny. Potom je přirozená menší a časnější večeře a snídaně taková, aby byla strávená do oběda. Výsledkem je dostatek dobré energie po celý den a odpočinek v noci.

Ájurvéda není jen o jídle, ale i o samotném žití…
Ano, přesně tak. Jídlo vytváří energii k žití, jak žijeme, ovlivňuje trávení.  Tyto složky jsou provázané v ájurvédském přístupu stejně jako v přírodě. Ne vždy si uvědomujeme, že proces trávení začíná daleko před tím, než začneme jíst. Naše inteligence ví, že máme hlad a tudíž potřebu jíst. Rozezná i místo, kde plodina vyrostla. Ví, zda byla sklizena a zpracovaná s respektem nebo pro zisk. Rozhodně dokáže vnímat, zda bylo jídlo připravené v klidu nebo s negativními myšlenkami a pocity. To vše ještě než jsme vložili jídlo do úst! A co se potom děje uvnitř těla je dokonalá symfonie mnoha fyzických i nefyzických složek dohromady nebo naopak kakofonie, která nás bolí nejen v břiše, ale celkově namísto zdraví vytváří předpoklady pro nemoc.

Pokud se ještě vrátíme k jídlu, jakou roli hraje v ájurvédě koření?
Koření je jedno z poznávacích znamení ájurvédského jídla. Nejenom že krásně voní a chutná, použití koření má i hlubší význam. S jeho pomocí se upravuje jídlo tak, aby bylo vhodné pro daného strávníka a situaci. Pokud se potřebuji zahřát, venku je zima, dám si do své ranní kaše hřejivé čí pálivé koření, ať to je čerstvý zázvor, pepř, čili nebo skořice. Pokud si dělám kaši v létě a chci či potřebuji, aby na mě celkově měla příjemně osvěžující vliv, dám si do ní třeba kardamom nebo kokos – pak bude působit na trávení a tělo opačně než ta zimní. Co se jídla a koření týče, ájurvéda k nim přistupuje farmakologicky – rozeznává jejich vlastnosti a tím pádem vliv. Jídlo se pak účelně „upravuje“ pomocí koření, aby mělo žádoucí účinek na trávení, tkáně a samotného konzumenta.

Jaký vliv má pozornost při jídle na náš život?
Daleko větší, než si uvědomujeme. Kdyby tomu tak nebylo, určitě bychom při konzumaci jídla nevěnovali pozornost všemu jinému než jídlu. Pokud jím v restauracích, vidím kolem sebe často tento škodlivý návyk: hodně lidí si při jídle čte knížku, pracuje na počítači nebo sjíždí sociální sítě či zprávy na mobilu. Namísto jídla tak trávíme informace, to proces trávení jídla narušuje. Jen si to představme: jíme a k tomu čteme o neštěstích, smrtích a válkách. I kdybychom si četli o narození vzácných želviček v přírodě a měli z toho radost, mysl se soustředí na informace místo jídla. Je potom jedno co jíme – i to nejlepší jídlo bez pozornosti nedokáže být stráveno. Je to stejné, jako kdybychom chtěli uvařit dobré jídlo a nechali stát hrnec na plotně bez pozornosti. Samo se dobře určitě neuvaří.

Pokud byste měla vypíchnout nejdůležitější myšlenku ájurvédy, která by to byla?
Žij podle své přirozenosti – to má největší sílu! Zároveň to není tak jednoduché objevit. Je to celoživotní proces všímání si, dělání si zkušeností a učení se z nich.

V Recall centru vás mohou lidé zažít naživo s přednáškou Jídlo jako vědomí – pohled ájurvédy. Co od této přednášky očekávat?
Já doufám jen dobré, podnětné, zajímavé, přínosné informace. Pokud by odešli inspirovaní k podpoře sama sebe a svého zdraví, považovala bych to za dobře strávený společný čas.

INFORMACE K PŘEDNÁŠCE A VSTUPENKY NAJDETE TADY

Ukažte tento článek i vašim přátelům: