KOUTEK PRO RODIČE – ROZVOJ KOMUNIKACE (I.)

Rozvoj dítěte, jeho řeč, komunikace a vnímání, jsou pilíři života. A my se po celý letošní rok budeme právě tomuto tématu věnovat ve spolupráci s nakladatelstvím Grada a knihou Od broukání k povídání – Návod na rozvoj komunikace a řeči dítěte. Pojďte se s námi ponořit do tajů a zajímavostí vývoje komunikace a porozumět více vašemu dítěti. Právě začínáme…

Začneme od začátku, ať to má logiku
Dítě začíná komunikovat už u mámy v bříšku. Nevěříte? Když tomu nevěříte, proč tedy na svoje miminko v bříšku mluvíte? A mluvíme na ně (tedy v mém případě je namístě čas minulý) úplně všechny. Proč? Protože se miminko v reakci na náš hlas nějakým typickým způsobem vrtí. Odpovídá nám. Všechny do jedné víme, že nám dítě tímto způsobem říká: To jsem rádo, že jsem u mámy v bezpečí. Dítě s námi tím vrtěním komunikuje. A nejenom to. Když jsem čekala první dítě, hodně jsem na ně mluvila a zpívala jsem mu. Celé těhotenství. Nejkrásnější chvilky byly, když jsem seděla večer na dvorku pod pergolou s vinnou révou, hladila jsem dítě přes svoje břicho a zpívala jsem mu Slováckou ukolébavku. Dítě zřetelně a jasně vnímalo atmosféru se mnou a zpěv a hlazení opětovalo jemnými pohyby. Přišel srpen a já jsem porodila krásnou dceru. Jenomže holčička se nedokázala najíst. Sotva se přisála a párkrát popotáhla, hned únavou usnula. A za chvíli se vzbudila a usedavě plakala hladem. (Byl to projev vážné nemoci, o které zatím nikdo z nás neměl ani tušení.) Byla jsem zoufalá. Držela jsem unavené a plačící dítě v náručí a v touze „schovat se do hezkých vzpomínek“ jsem začala zpívat Slováckou ukolébavku. Dítě se zklidnilo a přisálo se k prsu. Pravda, po chviličce zase únavou usnulo, ale už jsem věděla, co dítěti od stresu pomůže, a když se moje holčička začala probouzet, začala jsem znovu zpívat. A holčička se znovu přisála k prsu… I po narození si pamatovala, že tahle písnička znamená klid a bezpečí. Komunikace je úplně všude. Komunikace je neustálé proudění a víření informací všeho druhu od zdroje k příjemci, a to nejenom od člověka k člověku. Informace na nás skáčou ze všech stran, zpoza každého rohu a zákrutu. A velmi často, dokonce bych řekla, že většinou, toho s řečí, ve smyslu s řečí lidí, nemají nic moc společného.

Obvyklé klišé či paradigma podsouvá zjednodušení, že jedinou komunikací mezi lidmi je řeč, tedy verbální produkce. No… Provedeme pokus. Určitě se scházíte s přáteli. Vždycky se na setkání těšíte, takže k přátelům přicházíte uvolněně a s úsměvem. A teď ten pokus. Až zase půjdete na schůzku s přáteli, ve chvíli, kdy budete na jejich dohled, se zamračte a jděte energicky a rázně. Uvidíte, že se vás budou ptát, jestli se na ně zlobíte nebo jestli vás něco rozčílilo. Proč? No, protože jste jim výrazem svojí tváře a způsobem chůze poslal/a informaci „jsem roz zlobená/ý“. Aniž jste vyslovil/a jediné slovo.

Čím komunikujeme?
Teď už tedy máme jasno, že komunikace se děje mnoha způsoby, nejenom řečí. Je mnoho způsobů dorozumívání se a sdělování si informací, které jsou verbální produkci rovnocenné, nebo ji minimálně doplňují a upřesňují. Hovoříme o neverbální komunikaci. Ta zahrnuje:
• „řeč těla“ – postoje a gesta (ale i úpravu zevnějšku),
• přiblížení či oddálení se vzhledem k partnerovi v komunikaci,
• melodii hlasu při sdělení,
• mimiku partnerů v komunikaci.

Při komunikaci vyhodnocujeme i prostředí a okolnosti komunikace. Komunikace je tedy společenský proces, jde o vzájemné sdělování. Představuje sdělování a přijímání informací v sociálním chování a v sociálních vztazích. Komunikace probíhá jak tváří v tvář, tedy bezprostředně, tak i „na dálku“ (dopisy,
vzkazy) a čím dál tím víc formou psaného textu. Přiznávám, že mne občas dokáží zmást různé zkratky, které se do psané komunikace vloudily. WTF, koho by také nezmátly, že jo, TWL… Specifikem lidské komunikace je, že se může týkat věcí vzdálených prostorově i časově. To znamená, že díky našemu abstraktnímu myšlení a paměti můžeme komunikovat i o věcech, které jsou daleko, už dávno pominuly, nebo ještě vůbec nenastaly. Ba co víc, klidně komunikujeme i o věcech naprosto iracionálních, které se narodily v naší fantazii.

Pokračování v dalším vydání novin Český ráj v akci .
Text pochází z knihy: Od broukání k povídání – Návod na rozvoj komunikace a řeči dítěte
od autorky Lenky Theodory Ficové, vydalo nakladatelství Grada • www.grada.cz

SOUTĚŽ O KNIHU Od broukání k povídání – Návod na rozvoj komunikace a řeči dítěte
autorka: Lenka Theodora Ficová, nakladatelství Grada

 

TIPY NA DALŠÍ TOP KNIHY PRO RODIČE od nakladatelství GRADA

 • Hry na rozvoj čtení
  Jestlipak víte, kdy se u dítěte začínají rozvíjet předpoklady pro to, aby z něho nebo z ní vyrost zdatný čtenář? Pokud hádáte předškolní věk nebo dokonce první třídu, jste vedle jak ta jedle!
  Pojďme se společně pěkně popořádku podívat na to, co takový budoucí čtenář potřebuje k úspěchu. Kniha vás odlehčeným způsobem provede všemi rovinami a zákoutími čtenářství. Na příkladech si ukážeme, co všechno zahrnuje takzvaná čtenářská gramotnost i jaké nesnáze mohou nastat, pokud dítěti neposkytneme všechny potřebné podněty, aby z něj vyrostl čtenář. A aby to nebylo jen takové čtení o čtení, představíme si pěknou řádku her a pracovních listů, s jejichž pomocí rozvoj dovedností potřebných pro čtení u svého dítěte podpoříte raz dva.
  https://www.grada.cz/hry-pro-rozvoj-cteni-10536/
ČTĚTE TAKÉ:  Koutek pro rodiče: Vliv světla na zdraví dětí

 

 • Pozorně poslouchej a hraj si
  Rozvoj sluchového vnímání je pro děti předškolního věku velmi důležitý. Děti se učí sluchově rozlišovat již od útlého věku, a to za pomoci písní a říkadel. Sluch je nicméně třeba i nadále rozvíjet, protože tím dítěti vytváříme cestu k úspěšnému osvojení čtení a psaní. S rozvojem sluchu a řeči souvisí také vývoj celého těla. Je proto podstatná nejen motorika mluvidel, ale i jemná a hrubá motorika či smyslové vnímání. Jak s tím ale dětem můžeme pomoci? Přece hrou, která je pro ně přirozená!
  Tato kniha v sobě ukrývá spoustu her a úkolů zaměřených na slabikování, vytleskávání či rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, které vám umožní s dětmi rozvíjet sluchové vnímání, slovní vyjadřování, paměť a logické myšlení. Doprovodné ilustrace navíc upoutají pozornost dětí, rozvíjejí jejich fantazii, přirozeně je motivují a pomohou jim soustředit se na plnění jednotlivých úkolů. Užijte si s dětmi nad touto knihou spoustu hravé zábavy!
  https://www.grada.cz/pozorne-poslouchej-a-hraj-si-12104/

 

 • Rozhýbej svůj jazýček – nové hry
  Počet předškoláků se špatnou výslovností narůstá. Aby dítě začalo dobře mluvit, je potřeba získat slovní zásobu. A na tom se dá pracovat již od útlého věku – stačí s ním trávit čas a povídat si. Můžete spolu mluvit nad knihou, společně vařit a popisovat suroviny, jít na procházku a povídat si o přírodě… Čím více budete na dítě mluvit, tím více mu rozvíjíte slovní zásobu.
  Dítě potřebuje vnímat řeč, intonaci, gesta a hlavně bezprostřední kontakt s vámi. Žádný tablet, mobil či televize nenahradí skutečnou osobu. Při správné výslovnosti je důležitá motorika mluvidel, ovládání dechového proudu a v neposlední řadě i koordinace celého těla. Druhý díl knihy Rozhýbej svůj jazýček – zábavné hry pro rozvoj řeči nabízí hry na rozvoj celého těla: pohybové, jazykové, smyslové, dechové, výtvarné.. a také veselé písničky a básničky.https://www.grada.cz/rozhybej-svuj-jazycek-%E2%80%93-nove-hry-11669/

 

 • Rozhýbej svůj jazýček
  Není výslovnost vašeho dítěte ideální? Je načase s tím něco udělat! Kniha napomůže zábavnou formou rozhýbat jazýčky budoucích školáků. Hry a aktivity jsou rozčleněny do čtrnácti různých témat odrážejících svět předškoláčků. Pestrý obrazový doprovod děti přirozeně motivuje a pomůže jim v hravém cvičení.V knize najdete:

  • dechová, motorická a artikulační cvičení
  • hry na rozvoj smyslů, slovního vyjadřování a logického myšlení
  • pohádky, říkanky a písničky i s notovým zápisem
  • přitažlivé ilustrace

  https://www.grada.cz/rozhybej-svuj-jazycek-10340/

 

 • Naučím se všechny hlásky
  Má vaše dítě problémy s výslovností? Sešit plný her, cvičení, básniček, písniček a hádanek vám pomůže jednotlivé hlásky natrénovat.Čekají vás cvičení na rozvoj sluchového vnímání, rozlišování zvuků a hlásek, aktivity zlepšující pohyblivost a přesnost jazyka i názorné ukázky k vyvozování, procvičování a zafixování výslovnosti hlásek B, T, N, D, Ť, Ň, Ď, L, K, C, S, Z, Č, Š, Ž, R, Ř.Texty jsou řazeny podle obtížnosti – od slabik přes slova s procvičovanou hláskou (na začátku, na konci a uprostřed slova) až po věty. A nechybějí ani veselé básničky a hry. Děti si tak hravou formou osvojí správnou výslovnost, obohatí slovní zásobu, procvičí sluchovou paměť, jazykový cit i komunikační dovednosti. – https://www.grada.cz/naucim-se-vsechny-hlasky-11133/

 

 • Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků
  Předškolní věk je v životě dítěte nejdůležitějším obdobím, kdy si utváří vztah ke vzdělání. Základním prvkem vzdělání je čtení a psaní, a ačkoli děti v tomto věku ještě neznají písmena, je potřebné předčtenářskou gramotnost rozvíjet kvůli budoucím čtenářským dovednostem.Pomocí této knihy umožníte dítěti objevovat písemnou podobu řeči a obrázkové čtení mu navíc přinese nové zkušenosti a citové uspokojení.Přečtěte dítěti krátkou pohádku a poté ho nechte číst podle obrázků. Dítě se tak učí:
  • porozumět čtenému textu
  • přemýšlet logicky
  • vyjadřovat se pomocí slov
  • rozvíjet slovní zásobu
  • tvořit věty podle své fantazie
  • číst v řádku zleva doprava
  • vnímat pomocí zraku
  • soustředit se na činnosthttps://www.grada.cz/posloucham-pohadku-a-ctu-podle-obrazku-11442/

 

Ukažte tento článek i vašim přátelům: