KOUTEK PRO RODIČE: Nekomunikuje jen mrtvola (II.)

Pokud jsme živí a přítomní v dimenzích tohoto světa, nemůže nastat situace, že bychom nekomunikovali.  I když jenom zarputile mlčíme, vysíláme našemu partnerovi v komunikaci informaci, že komunikovat nechceme. A pokud vysíláme jakoukoliv informaci, pak komunikujeme.

Jak vidíte, nelze nekomunikovat. Vždycky něco sdělujeme. Jak to? No úplně normálně. Minimálně se vždycky nějak tváříme, protože není možné nijak se netvářit. A vždycky, ať něco říkáme, nebo ne, se nějak chováme, a to prozrazuje, jaký postoj máme k partnerovi v komunikaci. Co z toho vyplývá? Že ke komunikaci nutně nepotřebujeme slova. A dokonce ještě víc, než to! Slova a to, co z nich vyrozumíme, tvoří skutečně pouze malou část sdělení, které vysíláme nebo přijímáme při komunikaci. Lidé mají tendenci nadřazovat význam verbální komunikace, tedy sdělených faktů, nad ostatními formami. Udává se však, že zejména při prvním kontaktu tvoří více jak 50 % vnímaného sdělení neverbální složka, cca 35 % intonace sdělení a jen asi 10 % vlastní obsah sdělení. Většinu informace při komunikaci tedy tvoří právě postoje, mimika, tón řeči… Prostě neverbální složky komunikace.

Komunikace miminka

Dítě komunikuje ještě předtím, než se narodí. A jakmile se narodí, začne velmi rychle a v krátkém čase, a to i vědomě, svoji komunikaci rozvíjet.


První dva měsíce:
Narození dítěte je provázeno jeho křikem. Jde o téměř monotónní zvuk někde okolo tónu A. Křik dítěte se rychle mění a vyvíjí. Zatímco v prvních dvou týdnech po narození je křik dítěte krátký a jednotvárný, barvou i výškou, od třetího týdne života dítěte začíná mít drobné modulace. Okolo šestého týdne života dítěte se objevuje první výrazná komunikační variace křiku – tvrdým hlasovým začátkem nám dítě začne dávat najevo svoji nespokojenost. Dítě vcelku brzy pochopí, že když zakřičí, objeví se někdo z rodičů a děje se něco hezkého. Je až neuvěřitelné, jak rychle dítě uchopí komunikaci jako nástroj k získání něčeho subjektivně prospěšného. A je to dobře. Těžko říct, zda a jakým způsobem by se bez toho vývoj komunikace dítěte odvíjel. Po druhém týdnu můžeme u dítěte sledovat první úsměvy. Jde sice ještě o vrozený mimický pohyb, ale nás to potěší.

Pokračování v dalším vydání novin Český ráj v akci .
Text pochází z knihy: Od broukání k povídání – Návod na rozvoj komunikace a řeči dítěte
od autorky Lenky Theodory Ficové, vydalo nakladatelství Grada • www.grada.cz

SOUTĚŽ O KNIHU Od broukání k povídání – Návod na rozvoj komunikace a řeči dítěte
autorka: Lenka Theodora Ficová, nakladatelství Grada

TIPY NA DALŠÍ TOP KNIHY PRO RODIČE od nakladatelství GRADA

 • Hry na rozvoj čtení
  Jestlipak víte, kdy se u dítěte začínají rozvíjet předpoklady pro to, aby z něho nebo z ní vyrost zdatný čtenář? Pokud hádáte předškolní věk nebo dokonce první třídu, jste vedle jak ta jedle!
  Pojďme se společně pěkně popořádku podívat na to, co takový budoucí čtenář potřebuje k úspěchu. Kniha vás odlehčeným způsobem provede všemi rovinami a zákoutími čtenářství. Na příkladech si ukážeme, co všechno zahrnuje takzvaná čtenářská gramotnost i jaké nesnáze mohou nastat, pokud dítěti neposkytneme všechny potřebné podněty, aby z něj vyrostl čtenář. A aby to nebylo jen takové čtení o čtení, představíme si pěknou řádku her a pracovních listů, s jejichž pomocí rozvoj dovedností potřebných pro čtení u svého dítěte podpoříte raz dva.
  https://www.grada.cz/hry-pro-rozvoj-cteni-10536/
   

 

 • Pozorně poslouchej a hraj si
  Rozvoj sluchového vnímání je pro děti předškolního věku velmi důležitý. Děti se učí sluchově rozlišovat již od útlého věku, a to za pomoci písní a říkadel. Sluch je nicméně třeba i nadále rozvíjet, protože tím dítěti vytváříme cestu k úspěšnému osvojení čtení a psaní. S rozvojem sluchu a řeči souvisí také vývoj celého těla. Je proto podstatná nejen motorika mluvidel, ale i jemná a hrubá motorika či smyslové vnímání. Jak s tím ale dětem můžeme pomoci? Přece hrou, která je pro ně přirozená!
  Tato kniha v sobě ukrývá spoustu her a úkolů zaměřených na slabikování, vytleskávání či rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, které vám umožní s dětmi rozvíjet sluchové vnímání, slovní vyjadřování, paměť a logické myšlení. Doprovodné ilustrace navíc upoutají pozornost dětí, rozvíjejí jejich fantazii, přirozeně je motivují a pomohou jim soustředit se na plnění jednotlivých úkolů. Užijte si s dětmi nad touto knihou spoustu hravé zábavy!
  https://www.grada.cz/pozorne-poslouchej-a-hraj-si-12104/
   
ČTĚTE TAKÉ:  Koutek pro rodiče: Vliv světla na zdraví dětí

 

 • Rozhýbej svůj jazýček – nové hry
  Počet předškoláků se špatnou výslovností narůstá. Aby dítě začalo dobře mluvit, je potřeba získat slovní zásobu. A na tom se dá pracovat již od útlého věku – stačí s ním trávit čas a povídat si. Můžete spolu mluvit nad knihou, společně vařit a popisovat suroviny, jít na procházku a povídat si o přírodě… Čím více budete na dítě mluvit, tím více mu rozvíjíte slovní zásobu.
  Dítě potřebuje vnímat řeč, intonaci, gesta a hlavně bezprostřední kontakt s vámi. Žádný tablet, mobil či televize nenahradí skutečnou osobu. Při správné výslovnosti je důležitá motorika mluvidel, ovládání dechového proudu a v neposlední řadě i koordinace celého těla. Druhý díl knihy Rozhýbej svůj jazýček – zábavné hry pro rozvoj řeči nabízí hry na rozvoj celého těla: pohybové, jazykové, smyslové, dechové, výtvarné.. a také veselé písničky a básničky.https://www.grada.cz/rozhybej-svuj-jazycek-%E2%80%93-nove-hry-11669/ 

 

 • Rozhýbej svůj jazýček
  Není výslovnost vašeho dítěte ideální? Je načase s tím něco udělat! Kniha napomůže zábavnou formou rozhýbat jazýčky budoucích školáků. Hry a aktivity jsou rozčleněny do čtrnácti různých témat odrážejících svět předškoláčků. Pestrý obrazový doprovod děti přirozeně motivuje a pomůže jim v hravém cvičení.V knize najdete:

  • dechová, motorická a artikulační cvičení
  • hry na rozvoj smyslů, slovního vyjadřování a logického myšlení
  • pohádky, říkanky a písničky i s notovým zápisem
  • přitažlivé ilustrace

  https://www.grada.cz/rozhybej-svuj-jazycek-10340/

   

 • Naučím se všechny hlásky
  Má vaše dítě problémy s výslovností? Sešit plný her, cvičení, básniček, písniček a hádanek vám pomůže jednotlivé hlásky natrénovat.Čekají vás cvičení na rozvoj sluchového vnímání, rozlišování zvuků a hlásek, aktivity zlepšující pohyblivost a přesnost jazyka i názorné ukázky k vyvozování, procvičování a zafixování výslovnosti hlásek B, T, N, D, Ť, Ň, Ď, L, K, C, S, Z, Č, Š, Ž, R, Ř.Texty jsou řazeny podle obtížnosti – od slabik přes slova s procvičovanou hláskou (na začátku, na konci a uprostřed slova) až po věty. A nechybějí ani veselé básničky a hry. Děti si tak hravou formou osvojí správnou výslovnost, obohatí slovní zásobu, procvičí sluchovou paměť, jazykový cit i komunikační dovednosti. – https://www.grada.cz/naucim-se-vsechny-hlasky-11133/

 

 • Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků
  Předškolní věk je v životě dítěte nejdůležitějším obdobím, kdy si utváří vztah ke vzdělání. Základním prvkem vzdělání je čtení a psaní, a ačkoli děti v tomto věku ještě neznají písmena, je potřebné předčtenářskou gramotnost rozvíjet kvůli budoucím čtenářským dovednostem.Pomocí této knihy umožníte dítěti objevovat písemnou podobu řeči a obrázkové čtení mu navíc přinese nové zkušenosti a citové uspokojení.Přečtěte dítěti krátkou pohádku a poté ho nechte číst podle obrázků. Dítě se tak učí:
  • porozumět čtenému textu
  • přemýšlet logicky
  • vyjadřovat se pomocí slov
  • rozvíjet slovní zásobu
  • tvořit věty podle své fantazie
  • číst v řádku zleva doprava
  • vnímat pomocí zraku
  • soustředit se na činnosthttps://www.grada.cz/posloucham-pohadku-a-ctu-podle-obrazku-11442/

 

Ukažte tento článek i vašim přátelům: