České únorové tradice

Únor je přechodem mezi zimou a jarem, hostinou a půstem, klidem a aktivitou.

Masopust (lidově ostatky, fašank nebo karneval)
Doba od Tří králů až do Popeleční středy (letos 22. února), je obdobím masopustu. Popeleční středou počínaje až po Velikonoce (letos připadá Velikonoční pondělí na 9. dubna) je pak čtyřicetidenní postní období, kdy by se nemělo na stole objevit maso. Masopust byl tedy intenzivní přípravou na dobu postní. V dřívějších dobách to znamenalo vytvořit si „zásobu“ a doslova si užít obžerství v podobě zabijaček, hodů a zábav – přípravu na nadcházející bezmasé období. Nejdůležitější byly poslední tři masopustní dny neboli ostatky – neděle, pondělí a úterý. Tradičně patřil k masopustu průvod masek, kde nesměl chybět medvěd (představuje plodnost), Žid (symbol zemřelých předků), čerti, kominíci, bába s nůší a masky s různými profesemi (policajt, farář…). Mezi tradiční pokrmy, které se během masopustu jedly, byly samozřejmě zabijačková jídla, guláš, tlačenka, koblihy či šišky.

Hromnice 2. února
Hromnice se uctívaly ještě před příchodem křesťanství. Byly to velmi důležité oslavy spojené s příchodem hromů. V tento den se světily svíce, které se v bouřích dávaly do oken, aby ochránily domácnost. Jde také o poslední termín (pokud jste tak neučinili na Tři krále), kdy je vhodné sundat vánoční stromeček. Hromnice jsou navíc přesným středem zimy a i díky tomu si vysloužily největší počet pranostik ze všech dní v roce.  Například: Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout. / Na Hromnice o hodinu více. / Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.
Svatý Matěj 24. února
Svatý Matěj žil v 1. století a chodil se skupinou Ježíšových přívrženců a učedníků od počátku jeho působení. Po Ježíšově smrti byl přidán mezi dvanáct apoštolů jako nástupce zrádného Jidáše. Byl uctíván jako ochránce půdy. Lidé na tento den zasívali první rostliny a stříhali stromy.

ČTĚTE TAKÉ:  Šance pro důchodce a obyvatele pobírající příspěvek na bydlení na pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny zcela zdarma

Znáte naše tradice? Účastníte se jich? A vedete k nim své děti?

Ukažte tento článek i vašim přátelům: