Zajímavosti ze světa: Za zatopené Benátky může člověk

Zatopené italské Benátky koncem loňského roku zřejmě neunikly nikomu. Bylo zaplaveno 70 % historického centra a náměstí sv. Marka čelilo vodě, která dosahovala výšky 60 cm nad obvyklou úroveň mořské hladiny. Tato nepříjemná situace se často přičítá působení klimatických změn. Příčina však je v tomto případě jinde.

V posledních dekádách výrazně přibylo turistů, kteří se do města dopravují na palubách výletních lodí (o 400 %). Počet benátských turistů se pouze odhaduje, podle některých zdrojů jde o 14 miliónů, podle dalších o 55 miliónů za rok.

Pro Benátky znamenají turisté přísun finančních prostředků, a proto se investuje do rozvoje kapacit, lákadel pro další a další zvýšení turistického ruchu. Mnohem méně už se řeší udržování historických památek. Pokud se ale vrátíme k výletním lodím, ročně jich přijede do zátoky sv. Marka kolem šesti stovek. Váží 100 000 tun a pojmou tisíce výletníků. Jak se ale tak obrovská loď může v mělké laguně pohybovat? Město od šedesátých let minulého století začalo lagunu intenzivně prohlubovat a pročišťovat splavné koridory pro velké lodě. Příkladem je Canale dei Petroli, 100 m široký a 12 m hluboký, napojující trasy velkých lodí na přístav Marghera. Jeho vybudování výrazně přispělo k erozi splavných kanálů v centru a k narušení základů budov. Před sto lety byla průměrná hloubka v celé laguně 40 cm, dnes je to 1,2 m. A desetimetrové hloubky dnes dosahuje 70 % otevřené vodní plochy v okolí historické části města. Bývávaly to však nanejvýš metry. Tím se samozřejmě změnila i rizika a podoba záplav.

Italové byli zvyklí, že jednou za čtyři roky vyrazí na slavné náměstí v holínkách. Nejničivější povodeň se odehrála v roce 1897. Pět ze šesti nejhorších záplav během posledních 1200 let se odehrálo v posledních 20 letech. Lodě pro Benátčany znamenají kromě financí také znečištěné ovzduší, davy lidí, podemleté základy budov a čím dál častější problémy se záplavami. Když těsně kolem památky propluje 100 000 tun vážící monstrum, vytlačí do svého okolí 50 milionů litrů vody. Turbulentní proudy vody od motorů vyhlodávají díry do podloží a sedimentů a oxidy dusíku a síry ze spalin paliva likvidují staré fresky. Prohloubené koridory pro výletní lodě otevřely lagunu a výrazně zvýšily objem vody, který se může k historickému centru dostat během mořského vlnobití. Lze tedy předpokládat, že problémy s povodněmi to v Benátkách nekončí…

foto: Paula Kaspar, Pixabay, okruzni-plavby.cz
 Zdroj: Enviromental Justice Atlas, ekolist.cz

Ukažte tento článek i vašim přátelům: