Výběrové řízení – pronájem nebytových prostor v Pěnčíně

 

Obec Pěnčín zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pronájem nebytových
prostor
Restaurace a ubytovna Pěnčín čp. 123


Předmět pronájmu:


Restaurace 94,40 m²

Salónek u restaurace 24,71

Výčep 6,46

Kuchyně 54,74

Vinárna 50,80

Sklady, manipul. a ost. plochy 247,58

Ubytovna:

4 x pokoj dvoulůžkový vč. soc. zařízení

5 x pokoj šestilůžkový

1 x pokoj imobilní

recepce, kancelář, chodba, mandlovna prádla, sklad, sociální zařízení.

Vybavení restaurace, salónku, turistické ubytovny a kuchyně je majetkem obce
(mimo drobného kuchyňského nádobí a skla).

Nájemce hradí mimo vlastní nájem spotřebu el. energie, plynu, vody a dále odvoz
a likvidaci odpadů a drobné opravy a revize. Restaurace a ubytovna mají samostatnou
plynovou kotelnu.


Doba pronájmu: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců

Na restauraci a ubytovnu stavebně navazuje budova malého a velkého sálu
kulturního domu s kapacitou 500 míst. Tyto prostory jsou v majetku obce, která je
pronajímá zájemcům na jednotlivé akce. V bezprostřední blízkosti jsou parkovací plochy
s dostatečnou kapacitou.


Zájemci mohou zasílat písemné přihlášky do výběrového řízení do 31. 3. 2022
do 14.00 hodin k rukám starosty, Obecní úřad, 463 45 Pěnčín 62.

Obálku označte heslem „Restaurace a ubytovna“.


Požadovaný obsah přihlášky:

a) Představení svých dosavadních podnikatelských aktivit

b) Stručný popis podnikatelského záměru na využití pronajímaných objektů

c) Návrh na výši nájemného a formě úhrady

d) Platný živnostenský list, registraci firmy a doklad o bezúhonnosti

e) Možný termín začátku provozu pronajatých prostor


Hodnotící kritéria:

Nabídková cena pronájmu

Popis způsobu poskytování požadovaných služeb

Reference o již poskytovaných službách.

Zájemci si mohou objekt prohlédnout po předchozí dohodě, na tel. č. 482 725 300,
607 954 407, e-mail:
obecni.urad@pencin-obec.cz.

ČTĚTE TAKÉ:  Soutěž o knihu OD BROUKÁNÍ K POVÍDÁNÍ

Ukažte tento článek i vašim přátelům: