TATOBITSKÁ LÍPA – POVĚSTI

O lípě v Tatobitech se tradují dvě pověsti.

Stará pověst vypráví o mládenci Kiliánovi a jeho milé Hedvice, kteří lípu zasadili. „Ať nekácí, kdo nesázel“, řekl tehdy Kilián. Když po mnoha letech chtěli místní dřevaři lípu porazit, ozval se z koruny stromu varovný hlas: „Nesázel jsi, nekácej!“ Dřevaři se ulekli a lípa byla zachráněna.
Druhá pověst pojednává o tom, jak naproti lípě bydlel lidový umělec, řezbář a sochař. Jednoho dne si chtěl uříznout ze stromu větev na vyřezávání svých výtvorů. Jakmile však přiložil pilku k větvi, zdvihl se prudký vítr a hrozný hluk a křik, až mu vlasy hrůzou na hlavě vstávaly. Teprve až odešel, vše se utišilo a zklidnilo.

A tak lípa přežila všechna svá nebezpečí a je významným místem v Tatobitech.

číst také: STROM ROKU 2015 – TATOBITSKÁ LÍPA 

zdroj: obec Tatobity, foto Lenka Grossmanová

Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  POVĚSTI Z ČESKÉHO RÁJE - O PLAKÁNKU