SPÁNKOVÉ FÁZE – jak fungují a jak je využít k lepšímu spánku?

Spánku jsme se věnovali již z několika pohledů. Tentokrát se podíváme zblízka na jeho fáze. Spánek a jeho kvalita, je ovlivňován několika mechanismy – střídáním 24hodinových cyklů, závislostí na  předchozím spánku a aktivitě a také řídí přechody mezi spánkovými fázemi REM a NREM.

I přesto, že je spánek doposud poměrně málo prozkoumaný, vědci zjistili, že se během spánku střídají dvě fáze. NREM je fáze bez rychlých očních pohybů, vzniká sekrecí serotoninu a její ukončení mají na starost enzymy, které serotonin odbourávají. Celkově se podílí na 75–80 % délky spánku. Má 4 podfáze.
NREM 1 – přichází s počátkem spánku, doprovází ji pomalé oční pohyby a spící ji vnímá jako částečné vědomí. V této podfázi se mohou objevit záškuby těla.
NREM 2 – zaujímá 45–55 % z celého spánku, vyznačuje se snížením svalového napětí a ztrátou vědomí spícího.
NREM 3 – hluboký spánek, v této podfázi může spící trpět nočním děsem, náměsíčností, nadměrným pocením a mluvením ze spaní.
NREM4 – jde o hlubší fázi předchozí fáze, kdy je nejobtížnější probudit spícího. Upevňuje se deklarativní paměť – na data a události.

Druhá fáze spánku je REM, je charakterizována kromě mihotavého pohybu očí také typickými elektrofyziologickými parametry a nízkým svalovým napětím. REM spánek zaujímá asi 20–25 % celkové doby spánku u dospělých, většina živých snů se odehrává právě v této fázi. Má význam pro upevnění procedurální paměti – osvojování postupů, prostorovou paměť a také pro vyčištění paměti od slabých podnětů.

Jedna fáze NREM a jedna REM tvoří dohromady jeden spánkový cyklus, který u člověka trvá cca 70-100 minut (u kočky 20 a u myši 7 minut). REM-fáze v jednom cyklu probíhá zpočátku po dobu cca 5-12 minut. K ránu se NREM spánek stává mělčím a zkracuje se. Naopak se prodlužují REM fáze.

ČTĚTE TAKÉ:  CESTY KE ZDRAVÍ - Jarní dary matky přírody

Chcete spát lépe? Tip: matrace-haken.cz
chcete aby vaše děti spali lépe? – přednáška PROSÍM SPINKEJ

Ukažte tento článek i vašim přátelům: