23. – 24. 6. • SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL SEMIL – Semily

Město Semily a Spolek rodáků a přátel města Semily

Vás srdečně zvou na SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL SEMIL u příležitosti oslav 200 let od narození Dr. F. L. Riegra

sobota 23. června
10.00 – 16.00
Den otevřených dveří – MŠ Luční Semily, p.o., MŠ Treperka Semily, p.o., MŠ Na Olešce Semily, p.o., Dětské centrum Semily, p.o., ZŠ I. Olbrachta

Semily, p.o. – budova na Komenského náměstí, ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily, p.o., Waldorfská základní a střední škola Semily, p.o., ZUŠ Semily, p.o., Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p.o., Městská knihovna Semily, p.o., Sportovní centrum Semily, p.o., semilská sokolovna, Sociální služby Semily, p.o.

10.00 – 14.00
Waldorfská MŠ Semily, p.o., 12.00 – 16.00 SVČDM Semily, p.o.
10.00 – 16.00
Výstava fotografi í v nové budově radnice – srovnání podoby města před několika desítkami let a dnes

10.00 – 16.00
Semilské kroniky k nahlédnutí ve Státním okresním archivu Semily, promítání filmů s regionální tematikou v kině Jitřenka

13.00
Hledám dům holubí (režie Věra Plívová Šimková)

15.30
Starci na chmelu (hudba Jiří Bažant)

17.00 – 20.00
Večer pro rodáky a přátele města v Kulturním centru Golf Semily (moderuje Nikola Bartošová)

– beseda bývalých starostů

– přednáška městského architekta Ing. arch. Martina Hilperta

– předání pamětní plakety starostkou města Semily Bc. Lenou Mlejnkovou

– kulturní program

Kateřina Ochmanová (klavír), Iveta Jiřičková (recitace) a Zdeněk Zahradník (klavír),

Jarmila Vávrová (harfa, hoboj) a Jana Vávrová (klavír), Matěj Myslivec (kytara)

a Václav Matěcha (bicí), Adéla Zajptová (violoncello).

Na závěr představí Podkrkonošská a Pojizerská společnost přátel Járy Cimrmana jedno

ztracené a nyní zázračně objevené dílo docenta Proška.

Po oficiální části možnost přátelského posezení

v kavárně KC Golf při harmonice Jaroslava Křapky

ČTĚTE TAKÉ:  21. 1. • 4TET: VERZE V. - Eurocentrum Jablonec nad Nisou

(občerstvení zajištěno).

neděle 24. června
9.30 Poutní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech.

Pěvecký spolek Jizeran posílí chrámový sbor a uvede

krásnou Missu brevis sancti Joannis de Deo

Josefa Haydna (řídí Jiří Kurfi řt).

více na setkanirodaku.semily.cz

 

Ukažte tento článek i vašim přátelům:
Real time web analytics, Wordpress visitor counter, Wordpress visitor tracking