ROZHOVOR MĚSÍCE: MUDr.MIROSLAV HOLUB • „Pomocí biorytmů v našem životě si dokážeme vysvětlit mnoho souvislostí“ (celý rozhovor)

V našem regionu je MUDr. Miroslav Holub jeden z neznámějších a nejváženějších lékařů. Věnuje se již několik desítek let své rehabilitační praxi v Semilech, kam se za ním sjíždějí lidé (nejen) ze širokého okolí. Proč váží daleké cesty právě za ním, by bylo tématem celého samostatného článku. Jisté je ale jedno, svým celostním přístupem své pacienty léčí, nikoliv „udržuje“. Věnuje se také přednáškové činnosti a osvětě, jak efektivně pečovat o své tělo i mysl. Jedním z důležitých témat jsou i biorytmy, o nichž přijede přenášet 15. října do sedmihorského Recall centra. Celý se nevešel do novin, proto ho můžete číst online zde v nezkrácené formě.

 • Řada lidí má pocit, že nelze skloubit naši západní medicínu s medicínou východní a alternativní, jak se na to díváte vy?
  Nejen že to jde, ale navíc je to velmi vhodné. Každá medicína má svou metodiku a svoje principy. Jde vždy o jiný pohled na pacienta se stejnou problematikou. A pokud skloubíme tyto dva pohledy, a navíc je podpoříme určitým nadhledem a zkušenostmi, tak je to rozhodně ku prospěchu každého pacienta. Nemám rád označení alternativní medicína, neboť to právě určuje, kterou alternativu si zvolím. Raději používám pojmy přírodní nebo celostní medicína.
 • Jaký je stav medicíny a poskytovaní lékařských služeb v ČR podle vás?
  Stav medicíny se radikálně změnil po sametové revoluci. Dříve byli lékaři především na vysoké odborné, ale především etické úrovni. Změna nastala v okamžiku, kdy se do medicíny místo etiky dostala ekonomika. Přesto se domnívám, že úroveň lékařské péče je v naší republice na vysoké odborné úrovni. Mohu to srovnávat se zdravotnictvím v jiných zemích, které díky svým cestovatelským aktivitám navštěvuji. Za období mé medicínské praxe se především zdokonalila diagnostika. Ale co v současné době trápí medicínu asi nejvíce, to je nedostatek lékařů a jejich pracovní přetíženost. A nerovnoměrné rozložení praktiků, pediatrů, stomatologů, ale i specialistů. Také i časté využívání, mnohdy až zneužívání zdravotní péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. V poslední době dochází k určité epidemii v nadužívání léků, které vedou k sekundárním změnám ve zdravotním stavu obyvatel obecně. Mnohdy platí, že „méně znamená více“. Těch negativních jevů ve zdravotnictví je celá řada, ale to překračuje poněkud rámec této diskuze.
 • Jste autorem mnoha knih – jak o stravování a celostním pohledu na pacienta, tak knihy s cestovatelskou tematikou. Hodně z nich je již zcela vyprodaných. Kde získáváte náměty a jaký je u vás proces vzniku knihy?
  Pocházím z kantorské rodiny. A tak mi je blízké, když mohu své pacienty určitým způsobem poučit o tom, proč mají tyto problémy a snažit se odhalit příčinu vzniku jejich nemoci.  Když jsem začal praktikovat celostní medicínu, potřeboval jsem stručně sdělit svým pacientům určité základní principy související s jejich životosprávou. Tak jsem se rozhodl, že napíšu to nejzákladnější poučení na papír. Když jsem zjistil, jak je to téma rozsáhlé, rozhodl jsem se napsat knížku o principech stravování. Když si rukopis přečetl můj kamarád, tak mi doporučil, abych přidal do knížky nějaké konkrétní recepty k přípravě jídla. Věděl o mne, že je to jeden z mých koníčků. Těsně před vydáním této knihy mi další kamarád poradil, abych si jídla fotografoval a oživil tak celou publikaci, která se zaměřovala především na základní principy stravování.  Těch knih o stravování je již pět, v každé doplňuji moderní poznatky a trochu tu základní koncepci aktualizuji. Knížky s cestovatelskou tematikou vznikaly zpravidla na podzim. Z každé poznávací cesty jsem si psal reportáž, kterou jsem pak doplnil fotografiemi a vlastním nákladem vydával. Byl to vhodný vánoční dárek přátelům. Také jsem publikoval skripta pro studenty TU v Liberci. A ty poslední knihy jsou už nejen s medicínskou tematikou, ale i s vědeckým a filosofickým zaměřením. Především díky celostní medicíně, ale také svým koníčkům včetně cestování. Jsou psány s určitým nadhledem, mnoha příklady z klinické praxe, ale především s mnohaletými zkušenostmi.
 • Doplním, že knihy určitě s sebou přivezete na přednášku do Recall centra, ale dají se koupit i na vašich webových stránkách. Nyní ale k další otázce: Co si má naprostý laik představit pod pojmem celostní medicína?
  Na toto téma mám samostatnou přednášku, její trvání bývá zpravidla 100 minut. Celostní medicína zahrnuje určitý ucelený pohled na pacienta. Nejen na jeho fyzické tělo, ale také na jeho tělo psychické a emoční. Pracuje s energetickým pojetím člověka, s duševními a duchovními principy, využívá biorytmů a všímá si určité „řeči našich orgánů“, které mnohdy přehlížíme. A tím, že dochází k určité syntéze všech těchto poznatků, principů a souvislostí, nazýváme ji celostní. Zahrnuje tak i určité netradiční metodiky, jako jsou principy východní filosofie, ze které vychází akupunktura a tradiční čínská medicína. Využívá přírodní léčebné zdroje, jako jsou byliny, čaje a tinktury. Zahrnuje i různé léčitelské techniky, homeopatii, Bachovu květinovou terapii a mnoho dalších. Její součástí je také psychoterapie, rodinné systemické konstelace, regresní terapie a karmická medicína. Je to široké pojetí pohledu na člověka.  
 • Dovolím si tvrdit, že jste v našem regionu nejznámější a nejoblíbenější lékař, ke kterému lidé vzhlíží, rádi chodí na jeho přednášky… Proč myslíte, že tomu tak je?
  Tak to se musíte zeptat těch pacientů, kteří mě vyhledávají. Ale asi proto, že ode mne nedostanou napsaný žádný recept na běžné chemické léky. Snažím se díky celostnímu přístupu pacientům vysvětlit, proč mají daný problém. A společně pak hledáme příčinu, proč ten zdravotní problém nastal. A když odhalíme příčinu konkrétního problému, tak ji můžeme začít odstraňovat. A když odstraním příčinu, odeznívá mi i důsledek, tedy ten příznak, se kterým za mnou přišli. Vždy aktivně zapojuji pacienta do procesu léčení. A snažím se ho motivovat k tomu, aby ve svém životě změnil to, co ho přivedlo až do ordinace. A to právě díky celostnímu pojetí celé problematiky.
 • Na podzim chystáte přednášku Biorytmy v sedmihorském Recall centru, na co se mohou účastníci těšit?
  Je to moje velmi oblíbená přednáška. Pomocí biorytmů v našem životě si dokážeme vysvětlit mnoho souvislostí. A to nejen v oblasti našeho zdraví, ale běžného života. Biorytmy jsou určitým myšlenkovým mostem mezi východní a západní filosofií v našem životě. Biorytmus denní, který vysvětluje řadu fyziologických pochodů v našem těle během 24 hodin v návaznosti na orgánové systémy. Biorytmus měsíční je zajímavý nejen pro zdravotníky, tvůrce kondiciogramů, ale i pro zahrádkáře. Roční biorytmus vychází z reakcí našeho těla na střídání ročních období a pracuje se znameními zvěrokruhu. Sedmiletý biorytmus je zajímavý především pohledem na vývoj člověka, v souvislosti s jeho tělesným, sociálním a duchovním zráním v průběhu života. Pak je tu řada dalších biorytmů, které nás ovlivňují. O většině z nich bude řeč v této přednášce.
 • Pokud bychom se měli trošku více věnovat biorytmům, jak důležité pro člověka (přírodu) jsou?
  Jak důležité jsou biorytmy v našem životě, o tom je právě celá moje přednáška. Napojit se na ně můžeme tím, že začneme vnímat a poslouchat svoje tělo, co nám vlastně říká. A dávat si to potom do určitých souvislostí, ze kterých si tvoříme optimální životní postoje, s nimiž začneme aktivně pracovat. Tím dochází k jistým změnám, které se mohou po určité době projevit a následně tak vedou ke zkvalitnění našeho života. K správné životosprávě vede cesta nejen přes optimální stravování, vhodný pitný režim, správné dýchání, dostatečnou pohybovou aktivitu, ale také přes odstraňování negativních emočních vlivů. Ale o tom by mohla být další přednáška.  Pokud se chcete dozvědět o této problematice něco víc, tak bych vás rád všechny touto cestou pozval na svou přednášku, která se bude konat 15. října 2024 od 16:30 v Recall centru v Sedmihorkách.
 • Jste již od roku 2016 v důchodu, ale velmi aktivní a zdatný, stále pravidelně cestujete… Můžete čtenáře navést, jak žít plnohodnotný, aktivní a zdravý život?
  Já osobně to všechno přisuzuji tomu, že svou práci a celý svůj profesní lékařský život mám jako svého velkého koníčka. Práce mne baví a naplňuje a provádím ji s láskou. Proto vždy s vekou radostí přijímám informace o úspěchu mých léčebných postupů. Motivace k práci je pro každou činnost v našem životě velice důležitá. A medicína ji nabízí v širokém rozsahu. Naprosto odmítám různé chemické látky, které honosně nazýváme léky. Ale oni neléčí, jen potlačují nebo zmírňují určité obtíže, na které si stěžujeme. Zdravý životní styl by měl být vždy v souladu s přírodou, jejími zákonitostmi a nabídkami. Svou významnou roli na této cestě hraje vždy pozitivní psychika. Pozitivní programy v našem myšlení. Pokud možno vyloučit ze svého života negativní emoce, které nás často přivedou k fyzickým problémům v rámci psychosomatických onemocnění.
 • Nakousla jsem důchodový věk, jak to tedy aktuálně máte se svou lékařskou praxí ve vašem Rehabilitačním centru v Semilech? Svou profesní odbornou medicínskou praxi budu po 47 letech oficiálně končit v tomto roce, kdy uplyne přesně 30 let, kdy působím v Rehabilitačním centru jako privátní ambulantní specialista. Ale ordinaci celostní medicíny a akupunktury budu omezeně provozovat i nadále, pokud mi to zdravotní stav dovolí.
 • Je nějaká zásadní rada pro život, které se sám držíte, nebo vám byla dána a stále ji máte na mysli? Zásadní životní rada pro život neexistuje. Každý člověk na tomto světě je jedinečná individualita, každý člověk má tady na tomto světě nějaký svůj úkol a nějakou cestu, po které má jít. Pokud je ta cesta správná, bývá šťastný, spokojený, plný radosti. Pokud se od své životní cesty odchýlí, dostává formou určitých impulzů na vědomí, že by se měl vrátit na tu svou správnou cestu. A životní cesta každého z nás by měla být v harmonii s přírodou, s rodinou, s přáteli, ale především sám se sebou. Snažit se vyloučit nebo aspoň omezit působení různých negativních sil na naši psychiku, na naše emoce. Nesledovat zprávy v televizi. Prožívat svůj život „tady a teď“. Nezabývat se příliš minulostí, kterou stejně nemohu změnit. Ale také se neobávat budoucnosti, kterou si sám tvořím ve svých myšlenkách. Prožívat svůj život v lásce.
ČTĚTE TAKÉ:  Rozhovor měsíce PETR KLÍMA: „Budete překvapeni, kde se dají využít jáhly, pohanka nebo bulgur“

Děkuji za rozhovor: Jitka Maděrová

VSTUPENKY NA PŘEDNÁŠKU MUDr. Miroslava Holuba – 15. října 2024 – v Recall centru v Sedmihorkách u Turnova zakoupíte na www.recallcentrum.cz

Ukažte tento článek i vašim přátelům: