ROZHOVOR • Bc Kamila Sedláková (MALYRA s.r.o.): „Domácí prostředí má velice pozitivní vliv na psychický stav pacienta“

Malyra s.r.o. má za cíl umožnit každému (od dětských pacientů po seniory) odbornou domácí zdravotní péči. Zkušenosti ze zahraničí i od nás jasně ukazují, že domácí prostředí má na pacienty velmi pozitivní vliv na psychiku a tím i celkové zlepšení stavu. Navíc služby, které Malyra v našem regionu nabízí, mohou nejen ulehčit život samotnému pacientovi, ale také rodině. O tom, pro koho, co konkrétně a za jakých podmínek můžeme nabídku Malyry využít, jsme si povídaly se zakladatelkou, majitelkou a ředitelkou společnosti Bc. Kamilou Sedlákovou. Rozhovor vyšel v červencovém vydání ve zkrácené podobě. Zde můžete číst celý nezkrácený rozhovor.

Pojďme nejprve představit Malyru. Čím se zabývá a jak dlouho působí?
V červnu 1998 jsem získala jako fyzická osoba registraci na zdravotnické zařízení. V listopadu 1999 se mi pak podařilo uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou na domácí péči, v dalších letech pak smlouvu i na rehabilitaci, fyzioterapii a na odborného lékaře v oboru rehabilitačního lékařství. Zpočátku jsem pracovala jako sestra sama, v roce 2000 přišli první zaměstnanci. A záhy začala domácí zdravotní péče poskytovat služby poměrně ošetřovatelsky náročným pacientům, a to plošně na území okresu Mladá Boleslav.

Co je cílem vašich služeb?
Našim cílem je umožnit každému (od dětských pacientů po seniory) odbornou domácí zdravotní péči, kde jejich současný zdravotní stav nevyžaduje celodenní lékařský dohled. A zkušenosti hovoří nejen ze zahraničí, ale i od nás, že domácí prostředí má velice pozitivní vliv na psychický stav pacienta, a tím na celkové zlepšení jeho stavu.

Proč jste se začali zabývat právě těmito službami?
Musím říct, že vize vybudovat takový komplex zpočátku vůbec nebyla mým cílem. Jenom jsem chtěla, aby poskytované služby byly vzájemně provázané, fungovaly, byly flexibilní, dalo se na ně spolehnout a doplňovaly se. Ale začněme postupně. Jsem původně veterinární technik. V době těsně po revoluci, kdy docházelo v tomto oboru ke změnám, jsem byla na mateřské a nemohla jsem se těchto změn účastnit. Po revoluci jsem se na chvíli do oboru vrátila, ale již na jinou pozici, a tato práce mě nijak nenaplňovala, ba naopak, začala se projevovat na mém zdraví. A tak jsem se rozhodla pro změnu. Přemýšlela jsem o tom, co by mě nejvíce naplňovalo, a mezitím jsem pracovala jako prodavačka. Po roce jsem se začala věnovat masážím. Přes masáže jsem se dostala k alternativním léčebným metodám, orientální filozofii, akupunktuře a akupresuře. A pochopila jsem, co je holistický přístup. Zároveň jsem měla díky rodině blízko ke zdravotnictví, a protože člověk se od zvířete v základních principech příliš neliší (smích), rozhodla jsem se jít tímto směrem. Doplnila jsem si proto vzdělání zdravotní školou a následně i bakalářským studiem ošetřovatelství, kromě toho jsem se vzdělávala v psychologii a dalších oborech. Pár let jsem pracovala také na rehabilitační klinice Monada.

 Komu jsou vaše služby určeny?
S
lužby nabízíme všem pacientům, kteří potřebují naší péči, bez rozdílu věku a diagnóz. Jedná se například o tyto služby: odběry krve, převazy všech druhů ran, aplikace injekcí, podání a příprava léků, pečujeme o pacienty se všemi typy stomií a také dlouhodobě pečujeme o umírající pacienty. V případě, že pacient má problémy s pohybem, poskytujeme ošetřovatelskou rehabilitaci k nácviku a udržování soběstačnosti a sebepéče, učíme pečující rodiny správné ošetřovatelské techniky a postupy, popřípadě zajišťujeme zapůjčení zdravotních pomůcek, se kterými pomohou naše sestry. Snažíme se pracovat vždy s pacientem i jeho rodinou, aby naše péče byla komplexní.

Buďme tedy konkrétnější – komu mohou být vámi poskytované služby užitečné, kdo je využívá?
Naše péče může například nahradit pobyt pacientů na následných nebo dlouhodobých lůžkách nemocnic. Může být užitečná také pacientům, kteří jsou po chirurgických výkonech s minimálním časem hospitalizace tzv. jednodenní chirurgii.
Dlouhodobě pečujeme i o pacienty po úrazech hlavy či páteře, pacienty na parenterální výživě, s peritoneální dialýzou, pacienty na umělé plicní ventilaci a samozřejmě též o vážně a nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty. V případě, že pacient má problémy s pohybem, není problém s pasivním a aktivním cvičením, zejména u pacientů s neurologickými diagnózami, po mozkových příhodách nebo po operacích. Stonání či doléčování v pohodlí domova je vždy příjemnější a pacient zejména s pohybovými potížemi se učí zvládat potřebné dovednosti ve svém známém prostředí.

Tato péče není ještě příliš známá a běžná, což je možná škoda, protože přináší velké úlevy a pomoc. Kde si takovou péči mohou lidé zařídit a získat další informace?
Tuto péči vám pacientům může předepsat praktický lékař, který o těchto službách poskytne též veškeré informace, případně ošetřující nebo propouštějící lékař z nemocnice nebo sociální sestra nemocnice. Nově od letošního roku vám na dobu 14 dnů může naše služby předepsat i lékař specialista – například chirurg nebo diabetolog. Vždy spolupracujeme s lékaři, kteří vám péči předepsali. A ještě je dobré zmínit, že péče je zcela hrazena zdravotní pojišťovnou. Informace o domácí zdravotní péči můžete získat i od sociálních pracovníků terénních sociálních služeb nebo na zdravotně sociálních odborech městských úřadů.

Jak jsme řekli, lidé ještě nejsou zvyklí využívat běžně tento druh pomoci a často si ho také pletou se sociálními službami…
Jak jsem již zmiňovala, domácí zdravotní péče je vykonávaná kvalifikovanou zdravotní sestrou. Člověk může stonat v pohodlí domova a všechny zdravotnické úkony, jako jsou v nemocnici, provede sestra přímo u pacienta doma a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Sociální služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Klient si vše musí nasmlouvat u poskytovatelů sociálních služeb a částečně hradit sám, na úhradu sociálních služeb může zažádat o příspěvek na péči. Pod pojmem sociální služby si můžeme představit pomoc všem bez omezení věku, tedy třeba lidem se zdravotním postižením a seniorům. Po proběhlém sociálním šetření dochází pracovník sociální služby ke klientovi domů a je mu nápomocen při činnostech, které jsou předem přesně formulovány – pomáhá při osobní hygieně, se zajištěním stravy, praním a žehlením prádla, úklidem, nákupy, donáškou receptů a léků aj.

Velmi důležité je, že pokrýváte opravdu velký region. A velmi zásadní je, že jezdíte i do malých vesniček. Kde tedy působíte a v jakých městech a obcích si vaše služby mohou lidé objednat?
Domácí zdravotní péče Malyry v současné době pokrývá Mladoboleslavsko, Železnobrodsko, Tanvaldsko a Jablonecko. Máme dvě kontaktní pracoviště. Jedno pro Mladoboleslavsko je ve Veselé u Mnichova Hradiště a druhé v Libereckém kraji, a to v Železném Brodě. Toto pracoviště zajišťuje plošně zdravotní péči v okrese Semily včetně celého ORP Turnov a v okrese Jablonec nad Nisou. Naše sestry jsou výborné řidičky a jezdí za pacienty i do těch nejmenších obcí a za jakýchkoliv povětrnostních podmínek.

Jak tedy probíhá nasmlouvání a pak realizace – jak často navštěvujete klienta? Asi půjde o velmi individuální služby.
Každá péče je individuální. Po domluvě s lékařem a kontaktováním jednoho z našich pracovišť přijede jedna z našich sester přímo k pacientovi domů a provede tzv. příjem pacienta, kde vysvětlí, co od nás lékař požaduje a jak budou služby poskytovány, co vše můžeme pro pacienta udělat. Návštěvy se odvíjejí od indikace a přání lékaře. Péči zajišťujeme s dostupností 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce (tj. ve všední dny, o víkendech i státních svátcích).

Velkým tématem je tedy i paliativní péče, kdy je velmi důležité, aby klienti zůstávali až do konce u svých nejbližších…
Ano, ale málo kdo ví, co je paliativní péče a že i náš tým vyškolených sester tuto službu poskytuje. Dnes je hodně propagována tzv. mobilní paliativní a hospicová péče, i takto se dá část našich služeb zařadit. A musíme si říct, že umírání a smrt je normálním procesem v lidském životě. Snažíme se všem co nejvíce pomoci. Stačí se na nás včas obrátit. Rádi provedeme pacienta i rodinu celým náročným obdobím umírání a jsme schopni zabezpečit širší podporu péče (např. psychologická péče, duchovní, sociální služby apod.). Každý by chtěl prožít své poslední chvíle ve svém přirozeném prostředí a v kruhu nejbližších. To naše služby umí zajistit.

Kdo vaše služby poskytuje?
Péči u nás zajišťují kvalifikované všeobecné sestry s různou specializací, která se na našem pracovišti vždy dobře zhodnotí. Plně využíváme své zkušenosti a odbornost ve prospěch pacientů. Vzdělávání sester věnujeme velkou pozornost a vzděláváme sestry na interních seminářích, ale i na certifikovaných kurzech. Spektrum poskytované péče a její rozsah a náročnost se za dobu našeho fungování hodně změnily. Dnes jsou dostupné technologie uzpůsobené péči ve vlastním sociálním prostředí pacientů a jsou hrazené ze zdravotního pojištění. Proto je práce všeobecných sester v domácí péči vysoce kvalifikovaná a odborná a za ničím nepokulhává za odborností sester v nemocnicích. Osobně bych řekla, že to je dokonce někdy i naopak. Sestra v domácí péči si musí umět poradit se všemi typy a věkovými kategoriemi pacientů v plném spektru lékařských diagnóz.

Určitě je ještě dalším velkým otazníkem, jak jsou hrazené tyto služby, kdo je může čerpat a kde přesně je tedy možné si je domluvit…
Jak už bylo řečeno, zdravotnické služby jsou zcela hrazeny zdravotními pojišťovnami a po domluvě s lékařem stačí pouze zavolat na naše pracoviště, kde se s vámi na všem domluví naše milé sestřičky. Pro pracoviště ve Veselé je telefonní číslo 723 989 016 a pro pracoviště Železný Brod 702 072 970. V případě, že si nebudete jisti, zda naše služby jsou pro vás vhodné nebo potřebné, neváhejte nás na uvedených číslech oslovit. Poradíme vám a pomůžeme vám s případným řešením vaší situace.

Malyra s.r.o. • www.malyra.cz • 723 989 016 nebo 702 072 970

Děkuji za rozhovor. Jitka Maděrová

 

ČTĚTE TAKÉ:  HLEDÁTE NOVÝ DOMOV, INVESTICI, WELLNESS, APARTMÁN, GLAMPING, CHATU, HOMEOFFICE NEBO KANCELÁŘ?
Ukažte tento článek i vašim přátelům: