PROMĚNY V ČASE • Střelečský lom

 

Střelečský lom leží zhruba v půli cesty mezi Jičínem a Turnovem. Ložisko vzniklo usazením sedimentů v mělkém křídovém moři a vyniká především svou světlou barvou a nízkým obsahem oxidů železa. Od roku 1885 byl v provozu lom nad Hrdoňovicemi, který prý zaměstnával asi tři desítky dělníků. Koňské potahy z něj rozvážely kámen a písek na stavbyv širokém okolí. První těžba písku začala již v druhé polovině 19. století. Tehdy hrabě Jindřich František Šlik nechával panorama_hrdonovice_cesky_raj_v_akci_2015v okolí Hrdoňovic kopat první písek na úpravu cest. V roce 1939 založil profesor Bohumil Stočes moderní závod, který začal produkovat mimořádně kvalitní písek na výrobu skla. V roce 1948 přešel lom pod národní podnik Severočeské pískovny, který ho začal postupně rozšiřovat a vybavovat technikou. V letech1975 až 1980 proběhla výstavba nového závodu pro více než dvě stovky zaměstnanců, zabral plochu 22 hektarů a dál rozšířil sortiment výroby. V roce 1991 se stal lom samostatným státním podnikem Sklopísek Střeleč a. s., který v privatizaci v roce 1994 stát prodal soukromé nadnárodní akciové společnosti Eximos. Střelečský písek, který je i v evropském měřítku mimořádně kvalitní, dnes slouží jako základ pro výrobu křišťálového, obalového a plochého skla a skelných vláken. Z pískovce vzniklo mnoho hradů, kostelů a dalších významných budov nejen v Českém ráji.

Zde můžete porovnat dobové a aktuální fotografie:

foto_stare_cesky_raj_v_akci

lom_cesky_raj_v_akci_II

lom_cesky_raj_v_akci_I
autor dobových fotografií Václav Matějka

 

Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  NAVŠTIVTE VÝJIMEČNÉ MUZEUM A GALERII DETESK V ŽELEZNÉM BRODĚ