Proč diety nefungují?

Proč diety nefungují? 

Jedna z definic šílenství je dělat stále to samé a očekávat jiné výsledky. Hubnoucí mají pocit, že zkouší stále nové přístupy k hubnutí,  ale postup je stále stejný – jen obsah diety se mění. Opakujete stále stejné chyby – děláte velké změny, které vám nevyhovují. Kladete si za cíl být od zítřka jako mávnutím zázračného proutku disciplinovaný, mít pevnou vůli, nejíst sladké, denně cvičit, nebo jíst jen syrovou stravu či držet bezlepkovou dietu… Čím větší změnu uděláte, tím rychleji ji většinou opustíte – protože člověk má rád své zvyky a velká změna je většinou nepříjemná. A co je nepříjemné, je jen provizoriem. Tímto způsobem prohubnete život s výsledkem, že s každým předsevzetím ukáže váha více kilogramů.

Diety většinou nerespektují základní potřeby, touhy a emoce a přináší řešení na krátkou a omezenou dobu. Pokud máte za cíl cítit se lépe, zhubnout nebo zvýšit výkonnost, tak to přeci nechcete jenom na omezenou dobu. Pokud chcete dosáhnout cílů, které budou trvalé, je důležité změnit svůj celkový životní styl.

Je potřeba se naučit oprostit od uvažování nad tím, co nesmíte jíst, a začít uvažovat nad tím, co jíst máte a zároveň co vám přinese i příjemný požitek. Když si budete zakazovat vaše oblíbené potraviny, když budete nuceně jíst potraviny, co vám nechutnají, a budete se zkrátka řídit režimem, který vám není přirozený a příjemný, nemůže se úspěch nikdy dostavit. Na tomto principu fungují klasické diety, většinou se jedná o režim, který vám není příjemný, proto po nějaké době už začnete vyhlížet konec a těšíte se, až období diety skončí. Přichází myšlenky, kdy si budete už konečně moct dát tu oblíbenou babiččinu svíčkovou nebo úžasný čokoládový dort, který máte tak rádi, ale který jste měli během diety zakázaný.

Diety většinou fungují, ale na jak dlouho? Jedná se většinou o krátkodobé řešení, které je udržitelné jen na omezenou dobu, ale pokud chcete dlouhodobě fungující systém, je vhodnější volit jiná řešení. Postupnými kroky se dopracovat k vhodnějšímu životnímu stylu, který bude dlouhodobě udržitelný. Návod, jak na to, získáte v nové knize Já zhubnu – zdravě a natrvalo.

Odpovídá: PHDR. IVA MÁLKOVÁ

DOPORUČUJEME TYTO KNIHY – více o nich tady

soutez-o-knihy-jaro-cesky-raj-v-akci

Historie společnosti STOB se neodmyslitelně pojí k mému vlastnímu životnímu příběhu. Od dětství jsem bojovala s nadváhou a téma váhy a hubnutí mě provázelo i na vysoké škole, resp. při studiu psychologie na Karlově Univerzitě v Praze. Často se říká, že studenti psychologie si vybírají tento obor i proto, aby nalezli řešení svých vlastních trápení. A tak tomu částečně bylo i v mém případě. Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Kognitivně-behaviorální terapie obezity, jejíž metodika dodnes tvoří základ přístupu společnosti STOB. Hlavní myšlenkou tohoto pojetí je, že cesta k dosažení a udržení optimální váhy nespočívá jen v úpravě jídelníčku, ale také ve změně myšlení a emocí. Poté, co jsem postupně začala přenášet vzniklou metodiku do své psychologické praxe a začala pořádat první kurzy snižování nadváhy, rozhodla jsem se v roce 1990 založit společnost s názvem STop OBezitě (www.stob.cz). Naše aktivity se postupně rozšiřovaly a jejich součástí už nejsou jen kurzy či vydávání odborných knih a brožur, ale také pořádání pobytu v ČR i v zahraničí, pořádání odborných seminářů, Dnu zdraví či tvorba komunitního
 webu STOBklub, programu Sebekoučink a dalších moderních nástrojů pro snadnější cestu ke zdravému a vyváženému životnímu stylu. Ačkoliv od doby svého založení ušel STOB dlouhou cestu, jeho základní myšlenka zůstává stejná. Je to myšlenka zdravého hubnutí pomocí navození žádoucích změn v myšlení, emocích a chování tak, aby změna byla nejen trvalá, ale přinesla člověku skutečnou radost a vnitrní rovnováhu. Nedávno se do fungování STOBu zapojila nová generace, mé dvě dcery Hanka a Zuzka, s nimiž přišel do STOBu i partner Hanky, Martin Pávek, díky čemuž STOB zůstává ryze rodinnou firmou. Naším společným cílem je nejenom udržet původní myšlenku, se kterou společnost před téměř 30 lety vznikala, ale zároveň neustále rozšiřovat a zlepšovat naše aktivity a nabízené služby.

ČTĚTE TAKÉ:  DUBNOVÁ SOUTĚŽ S KŘÍŽOVKOU S NAKLADATELSTVÍM SMART PRESS

Iva Málková

O AUTORECH:

PHDR. IVA MÁLKOVÁ

V roce 1978 absolvovala studium psychologie na Filosofické fakultě. Již 30 let se věnuje problematice obezity. V roce 1990 založila společnost STOB (STop OBezite), která sdružuje na pětset psychologů, lékařů, nutričních terapeutů, cvičitelek a dalších odborníku, jejichž cílem je pomáhat všem, kteří chtějí hubnout s rozumem. Vytvořila metodiku zdravého hubnutí založenou na kognitivne-behaviorálním prístupu, která je základem nejen veškerých nástrojů a materiálu vydaných STOBem, ale i kurzu zdravého hubnutí, které pod záštitou společnosti probíhají.

ING. HANA MÁLKOVÁ

Absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou se zaměřením Kvalita a bezpečnost potravin. Věnuje se poradenství v oblasti racionální, redukční a sportovní výživy. Je spoluautorkou několika knih o výživě a hubnutí, internetového programu Sebekoučink a dalších pomůcek k rozumné redukci váhy.

ING. MARTIN PÁVEK

Je lektorem a projektovým manažerem společnosti STOB. Absolvoval vysokou školu se zaměřením na ekonomii, ale velmi blízká je mu i oblast psychologie a sociologie. Přináší do fungování společnosti nové nápady a přístupy, pro ještě lepší a širší uplatnění ověřené metodiky STOBu.

 

Ukažte tento článek i vašim přátelům: