Nové směry v hubnutí – mindfulness, neurolingvistické programování

Nové směry v hubnutí – mindfulness, neurolingvistické programování 

Při hubnutí je důležité  se zabývat nejen jídelníčkem, ale také naší myslí a emocemi. Tím se zabývá již léta kognitivně behaviorální terapie (kognice znamená myšlení, postoj, behavior chování), kterou používáme v metodice STOBu. Kromě osvědčených přístupů vznikají i nové směry jako je všímavost a Neurolingvistické programování.

Mindfulness aneb jak mysl ovlivňuje náš jídelníček

Dalším přístupem, který vám může pomoci ve zvládání kil navíc, je mindfulness. Do češtiny se překládá tento výraz nejčastěji jako všímavost, ale i u nás se používá  anglický výraz mindfulness.

Co si pod tímto pojmem máte představit?  Je to stručně řečeno zaměření pozornosti na přítomný okamžik, a to bez hodnocení, posuzování a bez snahy o změnu. Je to bdělost, bdělá pozornost nebo plné uvědomování. Původně se tento směr používal při terapii stresu a chronické bolesti.

Všímavost se dá velmi dobře použít i na neuvědomělou konzumaci jídla navíc, což je velký problém v terapii obezity.  Zvyšováním všímavosti ve vás roste schopnost sebeuvědomění a sebeovládání.

Všímavost se dá velmi dobře použít i na neuvědomělou konzumaci jídla navíc, což je velký problém v terapii obezity.  Zvyšováním všímavosti ve vás roste schopnost sebeuvědomění a sebeovládání. Soustředěním se na přítomnost nenecháte prostor pro negativní emoce a myšlení, které vám často kazí hubnutí i následné udržení váhových úbytků.

Všímavé jedení

Výzkumy ukazují, že denně uděláme více než 200 rozhodnutí, která se týkají jídla. Ale často si jich ani nevšimneme. Proč hltáme a jíme jako o závod, když jídlo milujeme a měli bychom si ho spíše užívat? Proč někteří nedokážou  jíst, aniž by jídlo nespojovali s jinou činnost? Je prokázáno, že v polovině času lidé myslí na něco jiného, než co dělají. Dále je zjištěno, že pokud myslíme na něco jiného, než děláme, jsme méně šťastni. Pokusme se o to, abychom zpočátku alespoň jedno jídlo denně jedli všímavě a abychom se více napojili na potřeby svého těla.

Všímavým jedením se jídlo stane radostí a ne starostí

 S procvičováním všímavosti budete nacházet nové způsoby, jak si víc užít jídlo a přitom ho jíst méně. Jako zdravé tělo vyžaduje cvičení, zdravá mysl si žádá totéž a efekt se projeví pak stále. Díky 150 minutám aktivního pohybu  nebo 50 000 ušlých kroků za týden se vám zlepší kondice a díky 10 minutám cvičení všímavosti se vám zlepší mysl.

Pokud se vám podaří mít mysl pod kontrolou, ovlivní to vaše zdraví, kila navíc a celkové štěstí.

Praktická cvičení k všímavosti najdete v 25. lekci online kurzu Hubnutí na míru se STOBem a v knize Já zhubnu.

Neurolingvistické programování

Je to další efektivní přístup, který vám může pomoci ve zvládání kil navíc. Pojďme si vysvětlit, co se pod neurolingvistickým programováním – zkratka NLP skrývá.  Všichni máme určité vzorce myšlení, komunikace a chování a ty nám nějak slouží, někdy jsou nám prospěšné, jindy ne. NLP se zabývá tím, jak tyto vzorce zvědomit a vytvořit si nové strategie, které by nám přinášely prospěch.

Slovo neuro tedy odkazuje k mozku, myšlení a vzorcům, které máme zakódované, z velké části nevědomě. Slovo lingvistické odkazuje ke komunikaci, slovní i mimoslovní, kterou vedeme se sebou samými i s vnějším světem. A výsledkem vzorců myšlení, jazyka a chování jsou pak naše programy, odtud slovo programování.

Máme tedy i strategie, jak zhubnout. Nějak o tom přemýšlíme, komunikujeme se sebou samými i s okolím. To vyvolává nějaké pocity a nějak se potom chováme. Některé strategie vedou k výsledku, který chceme, jiné ne. Protože jsou často z velké části nevědomé, můžeme opakovat stále totéž bez dosažení žádoucího výsledku.

Změníme-li tuto strategii a vneseme do této situace jiný pohled, to znamená, budeme-li si říkat něco jiného, představovat, myslet a pociťovat něco jiného, dosáhneme i jiného výsledku. Všichni máme zkušenost, že jsme si o něčem mysleli, že to nezvládneme, a přesto to teď děláme. A často jsme zapomněli, že tenkrát jsme to považovali za nemožné (například naučit se jazyk, vařit, řídit auto, zkrátka cokoliv). Objevili jsme ale jak na to, a když toto objevíme, není nic nemožné. Nemožné to bylo jen s tou starou strategií, která nefungovala. Proto diety selhávají, je to stále stejná strategie, stále stejný princip, jen obsah diety je jiný. To pak může dále v někom upevnit přesvědčení, že není schopen dosáhnout zdravé váhy, vždyť už to tolikrát zkoušel a nešlo to. Jenomže těch mnoho pokusů bylo založeno na stejné strategii. Takže opravdu, jediné, co je možné říci je, že tahle strategie nefunguje a je třeba vyzkoušet jinou.

ČTĚTE TAKÉ:  Návštěva, nebo člen domácnosti? Jak je to s dalšími osobami v nájemním bytě

Proto NLP říká, že není možné vyřešit problém se stejným způsobem myšlení, s jakým problém vznikl, ale musíme najít jinou strategii.

Odpovídá: PHDR. IVA MÁLKOVÁ

DOPORUČUJEME TYTO KNIHY – více o nich tady

soutez-o-knihy-jaro-cesky-raj-v-akci

Historie společnosti STOB se neodmyslitelně pojí k mému vlastnímu životnímu příběhu. Od dětství jsem bojovala s nadváhou a téma váhy a hubnutí mě provázelo i na vysoké škole, resp. při studiu psychologie na Karlově Univerzitě v Praze. Často se říká, že studenti psychologie si vybírají tento obor i proto, aby nalezli řešení svých vlastních trápení. A tak tomu částečně bylo i v mém případě. Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Kognitivně-behaviorální terapie obezity, jejíž metodika dodnes tvoří základ přístupu společnosti STOB. Hlavní myšlenkou tohoto pojetí je, že cesta k dosažení a udržení optimální váhy nespočívá jen v úpravě jídelníčku, ale také ve změně myšlení a emocí. Poté, co jsem postupně začala přenášet vzniklou metodiku do své psychologické praxe a začala pořádat první kurzy snižování nadváhy, rozhodla jsem se v roce 1990 založit společnost s názvem STop OBezitě (www.stob.cz). Naše aktivity se postupně rozšiřovaly a jejich součástí už nejsou jen kurzy či vydávání odborných knih a brožur, ale také pořádání pobytu v ČR i v zahraničí, pořádání odborných seminářů, Dnu zdraví či tvorba komunitního
 webu STOBklub, programu Sebekoučink a dalších moderních nástrojů pro snadnější cestu ke zdravému a vyváženému životnímu stylu. Ačkoliv od doby svého založení ušel STOB dlouhou cestu, jeho základní myšlenka zůstává stejná. Je to myšlenka zdravého hubnutí pomocí navození žádoucích změn v myšlení, emocích a chování tak, aby změna byla nejen trvalá, ale přinesla člověku skutečnou radost a vnitrní rovnováhu. Nedávno se do fungování STOBu zapojila nová generace, mé dvě dcery Hanka a Zuzka, s nimiž přišel do STOBu i partner Hanky, Martin Pávek, díky Čemuž STOB zůstává ryze rodinnou firmou. Naším společným cílem je nejenom udržet původní myšlenku, se kterou společnost před téměř 30 lety vznikala, ale zároveň neustále rozšiřovat a zlepšovat naše aktivity a nabízené služby.

Iva Málková

O AUTORECH:

PHDR. IVA MÁLKOVÁ

V roce 1978 absolvovala studium psychologie na Filosofické fakultě. Již 30 let se věnuje problematice obezity. V roce 1990 založila společnost STOB (STop OBezite), která sdružuje na pětset psychologů, lékařů, nutričních terapeutů, cvičitelek a dalších odborníku, jejichž cílem je pomáhat všem, kteří chtějí hubnout s rozumem. Vytvořila metodiku zdravého hubnutí založenou na kognitivne-behaviorálním prístupu, která je základem nejen veškerých nástrojů a materiálu vydaných STOBem, ale i kurzu zdravého hubnutí, které pod záštitou společnosti probíhají.

ING. HANA MÁLKOVÁ

Absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou se zaměřením Kvalita a bezpečnost potravin. Věnuje se poradenství v oblasti racionální, redukční a sportovní výživy. Je spoluautorkou několika knih o výživě a hubnutí, internetového programu Sebekoučink a dalších pomůcek k rozumné redukci váhy.

ING. MARTIN PÁVEK

Je lektorem a projektovým manažerem společnosti STOB. Absolvoval vysokou školu se zaměřením na ekonomii, ale velmi blízká je mu i oblast psychologie a sociologie. Přináší do fungování společnosti nové nápady a přístupy, pro ještě lepší a širší uplatnění ověřené metodiky STOBu.

Ukažte tento článek i vašim přátelům: