NENÍ VODA JAKO VODA – voda má paměť, voda je živá. Víte co pijete?

NENÍ VODA JAKO VODA

S vodou se setkáváme na každém kroku, je nezastupitelnou „surovinou“ k většině lidských činností a především k samotnému životu. V našich evropských podmínkách si mnohdy ani neuvědomujeme jaké bohatství taková voda znamená. Nejsme nuceni každý den přemýšlet kde se vlastně bere, jak se čistí, jaké nese informace či zda je vůbec dobrá a kvalitní. Je jakousi samozřejmou součástí našich životů, je to prostě „jen“ voda. Někteří z nás si poklad jménem voda uvědomí až když přijdou sucha, nebo je voda ve vodovodu závadná a nelze ji pít ani jinak používat. Co se ale nad vodou zamyslet trochu hlouběji?

Sami jsme z téměř 70% tvořeni vodou. Kvalita vody, kterou máme v těle – a kterou do těla běžně přijímáme – přímo ovlivňuje naše životy. Pokud bychom se na to podívali ze širšího zdravotního hlediska, pak je voda nepostradatelným pomocníkem v prevenci ucpávání arterií v srdci a mozku, dokáže zvýšit činnost imunitního systému, je nezbytná k vytváření spánkového regulátoru melotoninu, zajišťuje tělu přísun energie, podporuje pevné utváření kostí, podporuje paměť a sama takovou paměť má. Tedy podle toho, jakou vodu do těla dostaneme, takovou paměťovou informaci tělu předá.

Voda na kterou působila: pravda - děkuji - nenávidím
Voda na kterou působila: pravda – děkuji – nenávidím. Foto: Masaru Emoto

Celoživotně se tématu vody, a především její léčivé síle, věnoval japonský badatel Masaru Emoto (knihy Léčivá síla vody, Voda a léčivá síla modlitby – nakladatelství Eminent). Zabýval se pokusy s vodou a její ovlivnění emocemi, slovy, či myšlenkami. Emoto výsledky těchto pokusů fotografoval prostřednictvím krystalů zmrzlé vody. Když voda zmrzne, její molekuly se hned systematicky spojí a začnou tvořit krystalická jádra. Krystal se stabilizuje až v momentě, kdy má strukturu šestiúhelníku. Poté začne růst a stane se viditelným. Takto je popsán přirozený průběh. Pokud však vodě vnutíte jiné – nepřirozené – informace, šestiúhlý krystal nevznikne. Emoto zkoumal vodu také z různých zdrojů. Potvrdilo se tak jeho očekávání, že při porovnání například pramenité a kohoutkové vody jsou krystaly diametrálně odlišné. To samozřejmě běžného člověka až tolik nepřekvapí, sám na sobě během života poznává, že některá voda chutná lahodně, některá nechutná vůbec, byť vypadají na první pohled naprosto totožně. Platí tedy, že není voda jako voda a každá reaguje na to, jak  se s ní zachází. Tyto informace pak v sobě uchovává a nese je dál, často tedy do

Voda na kterou působila píseň Imagine od Johna Lennona, na druhém snímku působení heavy-metalové písně. Foto: Masaru Emoto
Voda na kterou působila píseň Imagine od Johna Lennona, na druhém snímku působení heavy-metalové písně. Foto: Masaru Emoto

našeho těla. Emoto tvrdí, že informace obsažené ve vodě díky její paměti vypitím přijímáme a ty se stávají součástí našeho těla. Pak je tedy logicky velmi důležité a žádoucí dostat do těla co nejlepší vodu s pozitivním nábojem a pamětí. Masaru Emoto však tuto myšlenku posunul ještě dále. Nejvíce se proslavil fotografiemi vody, kterou předtím ovlivnil negativně či pozitivně. V případě pozitivního ovlivnění, kdy vodě stačilo říkat vlídná slova vděčnosti jako „děkuji“ nebo „miluji tě“ vznikaly nádherné pravidelné krystaly. Stejně tak reagovala voda na krásnou hudbu či modlitby. V případě negativního ovlivnění pak byla vodě sdělována nehezká slova nenávisti, nenávistné myšlenky, nebo puštěna agresivní násilná hudba, byl vzhled krystalů odlišný. Krystaly byly neúplné,
nehezké, deformované a mnohdy bez základních šesti úhlů.  I přesto, že se mezi ostatními vědci najdou tací, kteří výsledky Emotových pokusů zpochybňují, Emoto dokázal, že lidská energie dokáže velmi zásadně ovlivnit molekulární strukturu vody. A pokud jsme my sami tvořeni z velké většiny právě vodou, potvrzuje se také, že pokud pozitivně přemýšlíme, naše vibrace a energie se vpisuje i do našeho těla a také tak pak naše tělo působí a funguje. A samozřejmě naopak.

Kromě emočního působení na vodu ji můžeme ovlivnit a zlepšit také jejím skladováním či dalšími maličkostmi, které jsou ale pro vodu a proto i pro nás naprosto zásadní. Postupem času už mnoho lidí pochopilo, že nákupy vody v plastových obalech není to pravé. Na etiketách sice můžeme číst skvělé vlastnosti dané vody. Tyto etikety však už nepočítají s tím, že je voda v plastu často a dlouho vystavena například slunci a velkým teplotám, což je ideální pro množení bakterií. A to nepočítáme uvolňování nežádoucích látek ze samotného plastu. Nejen proto se mnozí vracejí ke konzumaci vody z vodovodu. Jde o pravidelně kontrolované a čisté zdroje. I přesto však ki9 láhev - informovaná láhev - český ráj v akci ohoutková voda obsahuje chlór, fluor a další nežádoucí látky. Mohli bychom však říci, že jde o menší zlo. Navíc i my sami můžeme kohoutkovou vodu ovlivnit tak, aby nám v těle přinášela co nejvíce užitku. Kromě již popsaného pozitivního působení je pro vodu také velmi důležité kde je skladována. Z čeho si vy vodu naléváte? Z čeho vodu pijete? Existuje mnoho revitalizačních druhů karaf, kde na sebe působí vibrace zvuku, tvaru, skla z křemičitého písku a vody. Tyto karafy navíc mohou mít vypálené obrazce, nejčastěji květy, které zvyšují energetický účinek. Zajímavou alternativou je láhev, se kterou můžete velmi často vidět například herce Jaroslava Duška. Nese název i9, je celoskleněná, ideální na cesty a disponuje silným informačním kódem z křemíku, který v sobě nese několik tisíc pečlivě vybraných souborů informací – pozitivních vibrací jako jsou například prány, mantry, hudba, modlitby, světlo, čísla, barvy. V případě, že využíváte právě těchto láhví a karaf, je chuť vody (ale i jiných nápojů) znatelně lepší  především proto, že dokáží ovlivnit strukturu a měkkost vody, nebo její samočistící účinky.
Často přemýšlíme nad tím, co sníme, abychom byli zdraví, měli energii, nebo byli štíhlí. Nad tím, co pijeme, se zamýšlí jen zlomek z nás. A přitom je to to nejdůležitější, co svému tělu můžeme dát. Bez jídla se dá vydržet až dva měsíce, bez vody tři dny..

ČTĚTE TAKÉ:  ZÁZRAČNÉ ČTENÍ

Více informací o informované láhvi i9 naleznete zde: https://www.udzoudyho.cz/prodejna/clanky/ziva-voda-a-i9-informovana-lahev.html

i9 informovaná láhev - voda - český ráj v akci

Fotografie vody: Masaru Emoto (www.masaru-emoto.net)
text: Redakce Český ráj v akci

Chcete se o vodě dozvědět více? 

voda pro krásu a zdraví - eminent - český ráj v akciVoda je pro tělo a duši nejblahodárnější životní elixír, jaký nám příroda nabízí. Je zdrojem krásy a zdraví, uvolňuje a léčí, dodává energii a dostává nás do skvělé formy. Jiskřivá krása, mladistvý vzhled, pevná postava a životní síla – to všechno nám vodní živel může poskytnout. Michaela Merten odpovídá ve své výpravné a skvěle provedené knize originálním způsobem na nejrůznější otázky o vodě: Jaká voda teče vodovodním potrubím? Potřebujeme v pitné vodě minerály? Co jsou to aquawellnes, aquajogging, aquaaerobik, aquafatburning, floating nebo aqua-čchi-gong? Jak je to s vnějším a vnitřním léčením vodou? Jak vás může „vodní lékárna“ pomocí zábalů a koupelí zbavit menších i větších zdravotních problémů? Kolik vody vlastně máme pít? V její objevné knize najdete také řadu vynikajících receptů na aromatické oleje do koupelí. Dozvíte se, jakou vodu máte pít, co je to baňa, hamam nebo songkran, jak si připravit domácí lázeň, co je to tzv. Kleopatřina koupel krásy, jak vypadá smyslná orientální lázeň a mnoho dalších rad praktických a užitečných pro vaši krásu a zdraví.
Knihu zakoupíte na: http://eminent.cz/kniha.php?id_knihy=411

krystalová voda - eminent - český ráj v akciKrystalová voda je nová šance pro naše zdraví. Už Hildegarda von Bingen věděla, že „Kdo vinou špatných šťáv trpí bolestí srdce, žaludečními potížemi nebo bolestmi břicha, nechť zahřeje na slunci křišťál a polije ho vodou. Potom nechť vloží tento kámen na hodinku do vody, pak ho z ní vyjme a pije tuto vodu pravidelně. Pomůže tak svému srdci, žaludku i břichu.“ Zvyk klást kameny do pitné vody dosvědčují už antické prameny a spisům slavné středověké léčitelky vděčíme za její znovuobjevení. Moderní užívání krystalové vody začalo nejprve s křišťálovou vodou a od začátku třetího tisíciletí se neustále rozšiřuje. V mnoha domácnostech dnes najdeme džbány s pitnou vodou, do níž je ponořen pestrý vápenec nebo oblíbená základní směs z ametystu, křišťálu a růženínu. Jaký vliv mají krystaly na vodu, bylo prokázáno řadou nezávislých testů. • Zlepšují kvalitu pitné vody a činí ji stravitelnější. • Pitnou vodu uchovávají dlouhodobě čerstvou a zlepšují její chuť. • Napravují negativní energetické důsledky úpravy pitné vody ve vodárně. • Oživují pitnou vodu a posilují její životodárné schopnosti. • Vytvářejí léčivou vodu se specifickými účinky. Krystaly mají rozdílné vlastnosti, a proto má smysl použít jako lék takový kámen, jehož účinek právě potřebujeme. Jenom tehdy je pro nás léčivý. Tato ojedinělá kniha vysvětluje, co je to krystalová voda a jak se připravuje, co vlastně krystaly vodě předávají a proč může voda tyto informace přijímat a ukládat. Ukazuje široké možnosti, které krystalová voda nabízí, uvádí, jaké podmínky je nutné dodržet a jaké účinky krystalové vody je možné očekávat. Přináší mnoho konkrétních indikací a upozorňuje, na co musíme dbát, když užíváme krystaly ke zlepšení pitné vody nebo jako léčivý prostředek. Knihu zakoupíte na: http://eminent.cz/kniha.php?id_knihy=450
www.eminent.cz

ČÍST V NOVINÁCH
DALŠÍ ČLÁNKY

Ukažte tento článek i vašim přátelům: