Mnichovo Hradiště vzdalo cenou města hold bigbítové kapele Diskant, zachránkyni místního Sokola Blance Glaserové a mistru loutkáři Františku Pešánovi

Už pátým rokem je součástí únorového reprezentačního plesu města Mnichovo Hradiště předávání cen města. Symbolickou cenu – skleněnou plastiku, které dominuje kovové srdce – letos získal jeden kolektiv a dva jednotlivci. Ve všech třech případech byl oceněn celoživotní přínos laureátů Mnichovu Hradišti.

Hudební skupina Diskant založená v roce 1978 přímo v Hradišti má navždy zajištěné místo v srdci nejednoho fanouška. Vždyť na její koncerty vzpomínají stovky Hradišťáků nejen kvůli chytlavým písním, ale i jako na chvíle, kdy navzdory tehdejšímu socialistickému zřízení prožívali pocity svobody či první lásky. Tato rocková formace v 80. letech na vrcholu slávy vyprodávala koncerty a zábavy v sestavě František Brunclík, Vladislav Fanta, Jaroslav Špička a Miroslav Horna. Mezi její nejznámější hity patří Letní rána, Minisukně nebo Nuda pláž. Svůj poslední, rozlučkový koncert tato bigbítová kapela odehrála vloni v listopadu.

PhDr. Blanka Glaserová získala cenu jednak za stovky a stovky dětí, dorostenců a žen, kterým během své práce v Sokole i Spartaku pomáhala najít cestu ke sportu, jednak za záchranu mnichovohradišťského Sokola. Mravenčí prací se jí totiž podařilo utlumenou činnost tělocvičné jednoty, která za minulého režimu nebyla v kurzu, znovu nastartovat, rozšířit členskou základnu a později dokonce zabránit prodeji místní sokolovny. Své snažení spolu s manželem korunovala v roce 1998 znovuustavením TJ Sokol Mnichovo Hradiště, kterému byla sokolovna a další majetek v témže roce navráceny. Dnes má mnichovohradišťský Sokol přes 450 členů, přičemž dvě třetiny členské základny tvoří děti a mládež do 18let.

Třetím oceněným se stal Fratišek Pešán, loutkář, loutkoherec a nositel dlouhé české loutkářské tradice. Jeho Divadlo z půdy, které je profesionálním pokračovatelem amatérského souboru Sluníčko založeného počátkem 70. let, stále funguje a vyznačuje se půvabnými loutkami, jejich propracovanými kostýmy a bohatou scénografickou složkou – to vše pan Pešán osobně rovněž vyrábí. Potkat se s jeho loutkami je možné na akcích v rámci širšího regionu, ve výstavních síních, kam bývají půjčovány, a potkalo se s nimi i mnoho a mnoho pacientů Fakultní nemocnice Motol, kde loutkoherec bavil a těšil malé pacienty ještě před vznikem projektu Loutky v nemocnici.

Protože slavnostního předání v rámci XIII. reprezentačního plesu města Mnichovo Hradiště se mohla osobně zúčastnit pouze paní Glaserová, připravuje městský úřad na pondělí 2. března dodatečné setkání oceněných a předání dosud nepředaných cen. To se uskuteční v obřadní síni radnice.

Počty sdílení a komentářů pod medailony jednotlivých laureátů na sociálních sítích města svědčí o mimořádně úspěšném ročníku Cen města Mnichovo Hradiště. Význam tohoto ocenění  komentuje starosta Ondřej Lochman: „Řekl bych, že ceny města letos udělaly mnoho radosti. A to je také jejich smyslem. Původní záměr poděkovat srdcařům za jejich práci a zásluhy má totiž smysl nejen směrem k samotným oceněným, ale i směrem k nám všem. Lokální příběhy a osobnosti vytvářejí charakter regionu, v němž žijeme, a možná nás dokonce ovlivňují víc, než si připouštíme. Je vidět, že někdy si stačí pouze vzpomenout.

Ceny města se v Mnichově Hradišti udělují od roku 2016, a to za mimořádný počin a za celoživotní přínos. V průběhu roku město rovněž uděluje cenu města pro mládež. Osobnosti na obě ceny nominují obyvatelé města, o laureátech rozhoduje zastupitelstvo v rámci tajného hlasování.

Zdroj: TZ město Mnichovo Hradiště

Ukažte tento článek i vašim přátelům: