ROZHOVOR: Doc. MUDr. Ladislav Horák DrSc – „Neexistují voliči druhé kategorie“

ROZHOVOR: Doc. MUDr. Ladislav Horák DrSc – „Neexistují voliči druhé kategorie“

Obyvatele České republiky čekají na podzim další volby. V termínu 5. a 6. října 2018 si budeme vybírat nová zastupitelstva obcí a v některých obvodech také nové senátory. Senátorské volby se týkají i našeho regionu. Volební obvod číslo 38 je pro Mladoboleslavsko a Turnovsko. V něm kandiduje Doc. MUDr. Ladislav Horák DrSc, který odpovídá na otázky, jež náš kraj v současné době nejvíce pálí.

Pane docente, jste jedním z kandidátů o křeslo v senátu, který bude zastupovat nejen Mladoboleslavsko, ale i Turnovsko. Může nám říci něco o sobě?

Narodil jsem se v roce 1950 v Mladé Boleslavi, žiji v Kosmonosích s manželkou a dvěma dětmi. Většinu profesní kariéry jsem strávil na III. Chirurgické klinice v Praze a na Chirurgické klinice FNKV v Praze. Zde jsem postupně získal hodnosti kandidáta věd, doktora věd a posléze titul docenta. Zabýval jsem se především léčbou nádorů tlustého střeva a konečníku a také vývojem některých nových technik a technologií v chirurgii. V současné době provozuji soukromou ordinaci, kde se věnuji diagnostice a léčbě nemoci tlustého střeva a konečníku.

Máte za sebou poměrně úctyhodnou profesní kariéru, včetně řady ocenění a publikací. Proč vlastně chcete být senátorem?

Určité otřepané klišé je, že senát je pojistkou demokracie. Ale on z velké části funguje jako komora regionu. Jako lékař musím naslouchat lidem a jejich problémům. Největší motivací je pro mě samozřejmě zdravotnictví a sociální problematika. Bohužel dosavadní legislativa v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků vede spíše k jejich odchodu z naší republiky a snižování dostupnosti zdravotnické péče. Dalším problémem je stárnutí populace. Tomuto všemu bych se chtěl intenzívně věnovat.

Vy sice nežijete ve velkém městě, jakým je Mladá Boleslav, ale jaký je vlastně váš vztah k Turnovu a k Turnovsku?

Turnovsko není jen branou Českého Ráje. Jedním z mých koníčků je turistika a není snad cesta, kterou bych v krásném okolí Turnova neprošel. Pro mě je Turnov i městem vzdělaných lidí a sídlem řady technologicky vyspělých firem. V 80. a 90 letech jsem se podílel na vývoji laserů pro medicínu. V tehdejším výzkumném ústavu monokrystalů jsem byl snad každý týden. Vzpomínám na ing.Jiřího Kvapila a ing.Josefa Kvapila, ing.Pernera, ing.Blechu a řadu dalších. Pro mě to byla velmi krásná doba.Díky nim a vlastně všem v takzvané „ staré chemičce „ vznikly první České pevnolátkové lasery pro medicínu

Veřejnost bude určitě zajímat váš názor na migraci.

Ekonomická migrace a pašování lidí nebo spíš obchod s lidskými bytostmi je něco jako infekce. A proti infekci je třeba bojovat dříve, než dojde k smrtící epidemii. Takže jednoznačně jsem pro ochranu hranic našeho státu. Stejně tak by měly být střeženy vnější hranice evropské unie. Pomáhat máme v místech, odkud nám migranti míří, ale současný způsob této pomoci není příliš šťastný. Nejlépe to vystihuje asi tento citát: Můžeme někomu dodávat zdarma ryby k jídlu, ale rozumnější je naučit ho ryby lovit, aby se uživil sám.

V naší republice je spousta volných pracovních míst, nepotřebujeme tedy dovézt desetitisíce dělníků?

V současnosti je obrovská poptávka po všech šikovných a pracovitých nejen do manuálních profesí. Ve velké míře se ovšem doslova dovážejí nekvalifikované pracovní síly. Možná z jejich dovozu můžeme mít krátkodobý prospěch, ale s rozvojem nových technologií nebo v případě hospodářské krize nebudou potřeba. Co pak s nimi? Nemyslím si, že by např. technologická firma jako Crytur, potřebovala nekvalifikované dělníky. Musíme intenzívně podporovat právě takové firmy. Ostatně negativní případy dovozu levné pracovní síly vidím v sousední Mladé Boleslavi denně. Jsou to lidé vytržení se svých domovů, bez rodin, kteří mnohdy žijí na ubytovnách mnohdy v otřesných podmínkách a svůj výdělek propíjejí nebo prohrávají v hernách.

ČTĚTE TAKÉ:  Všechno bude. Český lev míří do Lomnice nad Popelkou. Zažít ho můžete i vy!

Říkal jste, že byste se chtěl věnovat legislativě v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Jak si to představujete?

Je třeba tlačit na ministerstvo zdravotnictví. Zákon o vzdělávání lékařů byl přijat v roce 2016, doposud nemáme prováděcí vyhlášku. Z toho plynoucí nejistota je přesně to, co nám odvádí mladé lékaře za hranice do Německa. Tam je totiž systém dalšího vzdělávání lékařů perfektně vypracovaný, a oproti našemu pro mladé lékaře vlídný a vstřícný. Jinak v současnosti spolupracuji s řadou právníků a připravujeme některé konkrétní návrhy.

Vy jste ještě před začátkem volební kampaně navštívil všechny starosty a na jejím začátku i všechny obce na Turnovsku. Proč vlastně?

Nemáte tak úplně pravdu. Považoval jsem za slušné se všem starostům osobně představit a zeptat je jich na jejich problémy. Ve dvou obcích jsem to bohužel nestihl. Senátor by měl zatupovat všechny občany, věnovat se jim a pokud možno řešit jejich problémy. Neexistují totiž voliči druhé kategorie. Samozřejmě se na Turnovsko během volební kampaně ještě vrátím.

Turnov a spádové obce ORP – usilují o zřízení vlastního okresu. Jaký je na to váš názor?

Seznámil jsem se s názory Turnováků a občanů z okolních obcí. Prostudoval jsem pečlivě i návrh zákona o úpravě územně právního uspořádání naší republiky. Nebojím se říci, že vůči Turnovu a okolním obcím je to nespravedlivé a podle mne je to typický příklad úřednické zvůle. Právě senát je místem, kde se proti ní dá bojovat.

Otázka dálnice R35 v Českém ráji je otázka, která se stále otvírá a usíná. Jak se na tuto problematiku díváte vy?

Bezpečně vím, že  dálnice D 35 se naštěstí octla v poslední novele zákona  č. 416/2009 Sb.  ,  která by měla usnadnit její výstavbu .V současnosti se ovšem teprve připravuje posudek vlivu stavby na životní prostředí , takzvaná velká EIA.  Nejsem odborník na dopravu. Můj názor je , že se musí začít stavět od Turnova a současně vybudovat obchvat, který odvede nákladní dopravu od Semil mimo centrum. Jinak se může stát , že se začne stavět odd Jičína ( ono by to bylo levnější ) . Potom jak je u nás obvyklé dojdou peníze. Vaše město  by to doslova zahltilo a zlikvidovalo.

Jak hodnotíte zdravotnictví a jeho dostupnost na Turnovsku?

Sloučení Turnovské nemocnice s nemocnicí v Liberci byl podle mě krok, který zdravotní péči v regionu zatím zachránil. Připomenul bych jen osudy nemocnice ve Frýdlantu anebo fakticky zajikající péči o nemocné na Šluknovsku. Na druhé straně, pokud se skutečně nezačneme intenzívně věnovat výchově mladých zdravotníků, budeme za několik let stát před téměř neřešitelnými problémy.

Jeden z vašich protikandidátů si chce ponechat funkci primátora a současně být senátorem. Jak jste na tom vy?

Víte, já jsem chirurg a vždycky jsem mohl operovat jenom jednoho pacienta, jinak to nejde. Proto nevěřím na to, že se to dá zvládnout. Místo přímého kontaktu s občany vás zastoupí úřednický aparát a to není dobré. Osobně bych si ponechal ambulanci tak, jak ji provozuji – 1 den v týdnu. Jinak bych se plně věnoval funkci senátora.

Placená inzerce.

Ukažte tento článek i vašim přátelům: