ČESKÝ RÁJ – PROMĚNY V ČASE II. — JEZ VE SVIJANECH U TURNOVA

Svijanský jez plní svou funkci již mnoho let. Nachází se hned vedle mlýna, který byl založen v roce 1420 a funguje ve zmodernizované podobě dodnes. Mnoho zmínek o samotném jezu v historických pramenech není.

FOTO: VÁCLAV MATÌJKA A REDAKCE ÈRVA
FOTO: VÁCLAV MATĚJKA A REDAKCE ČRVA
FOTO: VÁCLAV MATÌJKA A REDAKCE ÈRVA
FOTO: VÁCLAV MATĚJKA A REDAKCE ČRVA
FOTO: VÁCLAV MATÌJKA A REDAKCE ÈRVA
FOTO: VÁCLAV MATĚJKA A REDAKCE ČRVA

Proto lze jen podat několik svědectví z vyprávění pamětníka Václava Matějky, který je také autorem dobových fotografií. Jez byl prapůvodně z dřevěné konstrukce, která byla prosypána kamením. Bohužel nelze dohledat přesné datum, ale někdy kolem roku 1965 započala jeho obnova. Na jedné fotografii lze vidět ještě původní vzhled jezu vzadu s dvěma mosty. Na fotografii současné jsou tyto mosty stále viditelné, i když už je z téměř stejného pohledu překrývá dálniční most směrem na Prahu. Stejně tak samotný jez od minulého století nezůstal beze změn, přibyly k němu především technické stavby.

PROHLÉDNOUT V NOVINÁCH

DOBOVÉ FOTO: VÁCLAV MATĚJKA
OSTATNÍ FOTO: REDAKCE

• Všechna práva vyhrazena. Texty (i jejich části) ani fotografie není možné použít bez písemného souhlasu redakce.
Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  Jóga kemp v Českém ráji se uskuteční již potřetí. Těšte se na skvělé lekce jógy, přednášky a totální relax