5. 2. • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – SOS LIBEREC

Uvažujete o výběru vhodné střední školy pro Vaše dítě?  Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999 nabízí pestrou nabídku řemeslných i specifických oborů

Střední odborná škola Liberec je škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona a je zaměřena na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního odborného vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili základní vzdělání. Příprava v oborech vzdělání probíhá jeden, dva nebo tři roky formou denního studia v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku. Součástí školy je školní jídelna, tělocvična, školní zahradnictví s arboretem a další pracoviště odborného výcviku. Žákům, kteří mají trvalé bydliště mimo Liberec, škola poskytuje internátní ubytování s celodenním stravováním.

Využijte možnost poznat školu blíže a přijďte na den otevřených dveří, který SOŠ Liberec naplánovala na úterý 5. 2. 2019 od 10 do 17 hodin. Adresa: Jablonecká 999, Liberec. Více na www.sosliberec.cz nebo tel: 484 842 102.

Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  24. 8. • VELKÁ NOČNÍ CENA eLED - Ptýrov